Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cesme

Nav ziņojumu par Cesme   Rakstiet
Tūristu stāsti par Cesme pievienot stāstu
Nedod padomu.Trebuytsa remonts.Bereq nado chistit ot kamney
Nedod padomu. Trebuytsa remonts. Bereq nado chistit ot kamney.
 •  3 gadā atpakaļ
Nebeidzams Turcijas ceļojums. Cesme, Alacati un atgriešanās Kusadasi
Cesme 1.  daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Bodruma 2. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā . Marmarisa 3. daļ a. Nebeidzams ceļ ojums Turcijā .
 •  3 gadā atpakaļ
Radisson Blu Resort & Spa Cesme apskats
Viesnī ca vienkā rš i super, 1. lī nijā . Tai ir liela pludmale, kas ir pietiekama visiem sauļ oš anā s krē sliem. Dvieļ us var mainī t, cik vien vē laties.
 •  4 gadā atpakaļ
Briesmīgākā viesnīca
Vē los padalī ties iespaidos par atpū tu A11 viesnī cā Cesme. Izbraucā m no Maskavas 4 no rī ta, viesnī cā bijā m ap 9.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pavilks ar alu...
Atklā ti sakot, ar viesnī cas izvē li viņ i kļ ū dī jā s, jo nebija ne jausmas par Č eš mes ciema ģ eogrā fiju.
 •  10 gadiem atpakaļ
Viesnīcas Sheraton Cesme apskats
Mē s bijā m Sheraton viesnī cā Cheshmi no 20.07. 08 lī dz 4.08. 08. Personā la pieredze ir pretī ga. Viesnī ca ir tā lu no 5 zvaigznē m.
 •  16 gadiem atpakaļ
Viesnīcas Sheraton Cesme apskats
Mē s bijā m Sheraton viesnī cā Cheshmi no 20.07. 08 lī dz 4.08. 08. Personā la pieredze ir pretī ga. Viesnī ca ir tā lu no 5 zvaigznē m.
 •  16 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Cesme