Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dalamana

Tūristu stāsti par Dalamana pievienot stāstu
Lieliska atmosfēra!
Esmu apmetusies š ajā viesu namā divas reizes. Pirmo reizi ar vī ru, otro reizi vienatnē . Viesu nams netā lu no Dalamanas lidostas. Lidosta atrodas 5 km attā lumā .
 •  1.5 gadā atpakaļ
Nevar būt?! Var būt!
Vai arī Uz pakalpojumu Turcijā ! Kā visi saslima ar š o Covid-19. . . it kā visā pasaulē viss bū tu apstā jies. . . it kā problē mu vairs nebū tu.
 •  1.5 gadā atpakaļ
Daljanas upe un "divu jūru skūpsts"
Rī ts. Sā tī gas brokastis. Atvadoties no viesnī cā atrastajiem draugiem ar vā rdiem: - "Aizbraucu uz Daljanu", devā mies ekskursijā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Nedēļa paradīzē
Lai izbē gtu no pasaules, jums nav jā lido aiz ekvatora. Savu "Narniju" atradā m salī dzinoš i netā lu – saulainā Turcijā . Tas nebija tik spontā ni: lietas jau iepriekš bija saliktas koferī , un viņ š klusi gaidī ja stū r&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dalamana