Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Francija

Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 9.4
 • 
№3. Eurotel 3*
Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tūristu stāsti par Francija pievienot stāstu
Brīvdienas un gaiša pilsēta (9. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas un gaiša pilsēta (8. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas un gaiša pilsēta (7. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas un gaiša pilsēta (6. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas un gaiša pilsēta (5. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas un gaiša pilsēta (4. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē un Old Liona a> 3.
 •  3 gadā atpakaļ
Svētku un gaismas pilsēta (3. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. daļ a. Migla, Furvjē ra un Old Liona spē cī gs> 2.
 •  3 gadā atpakaļ
Svētku un gaismas pilsēta (2. daļa)
Sā ciet š eit: 1. daļ a. Divi krustvecā ki un pirmā iepazī š anā s ar Lionu 2. diena. Migla, Fourviere un Old Lion Rī ts š ķ ita miglains.
 •  3 gadā atpakaļ
Svētku un gaismas pilsēta
Garš ievads. Pagā juš ā gada beigā s individuā lais organisms "ukraiņ u homo sapiens" sā ka pieprasī t pā rstartē š anu un nedaudz pozitī vu.
 •  3 gadā atpakaļ
Redzēt Parīzi un...? Un redzēt Bordo. Un Larošela!
Nu, mani draugi, ko jū s zinā t par Franciju? BET? Jā , lū k – kruasā ni, terī ni, sī polu zupa? Tur ir. Jū s esat Simenons, Delons, Dumas.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »