Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kurševela

Tūristu stāsti par Kurševela pievienot stāstu
Courchevel NYASH! (ar)
Par ceļ ojumu uz 3 ielejā m (3D) tika sapņ ots jau sen, bet kaut kā nesanā ca un beigā s tika nolemts doties! Lai brauktu bez raizē m un pat Jaunajā gadā /Ziemassvē tkos, mē s nolē mā m izmantot autobusa tū ri no "Vlado Tour".
 •  8 gadiem atpakaļ
Kurševelā nav labākas brīvdienas
Es domā ju, ka nav daudz ko rakstī t. . . Visi sevi cienoš i slē potā ji zina, ka Kurš evela ir dā rgs elites slē poš anas kū rorts, un, ja viesnī cai š eit ir 5 * kategorija, tad tas tieš ā m nav nekas vairā k kā peln&#...
 •  12 gadiem atpakaļ
Hotel Les Tovets, nepieļaujiet kļūdas
Plusi. . nekā du nav, ja nu vienī gi atraš anā s vieta, lai gan Courchevel 1850 viss ir tik tuvu, ka grū ti to uzskatī t par priekš rocī bu.
 •  14 gadiem atpakaļ
Kurševelas debesis slēpotājiem
Kū rorts -Francija Kurš evela, augstums 1650 Ceļ ojuma laiks 10.01-17.01. Operators "Voyage-Kiev Aģ entū ra "Ukraiņ u mā ja" Lidojums Kijeva-Liona-Kijeva - č arterreiss, uzņ ē mums UIA Viesnī ca Hotel du Golf*** 1) Transfē rs.
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kurševela