Lieliska viesnīca, krāšņs skats pa logu uz gleznaino, elpu aizraujošo līci un bruņurupuču salu

Rakstīts: 27 februāris 2022
Ceļošanas laiks: 19 — 26 februāris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 4.0
Viss ir kā rtī bā , pat tas, ka istabā nav Wi-fi, ir liels pluss, citā di bē rni bezgalī gi sē dē s internetā , jā atpū š as no gadž etiem, ī paš u uzsvaru likš u uz spa zonu, hammam ir kaut kas, profesionā la komanda, sā kot ar Nigara un Viti administratoriem, beidzot ar Nigara apkopē ju un ī paš s paldies Memo (Mehmet Efendi), savas jomas profesionā lis, masā ž as terapeits no Dieva, uzreiz atklā ja muguras problē mu , 5 seansos jau bija cita poza, maģ iska enerģ ija, pazuda galvassā pes, Maskavā visu laiku uz pretsā pju zā lē m, kas nepalī dz un pē c masā ž as pazuda, paldies visam personā lam! Es tur atgriezī š os daudzas reizes!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu