Grand Ivan 3*

Rakstīts: 1 augusts 2013
Ceļošanas laiks: 30 — 31 jūlijā 2013
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Principā viesnī ca ir tiem, kam jā brauc tā lā k (netā lu no lidostas autoostas) un kuri ieradā s (kā mē s) iepirkties Molā .
Mē s rezervē jā m studiju. Administrators teica, ka tajā ietilps 2 pieauguš ie + 2 bē rni (7 un 10 gadi). NAV PATIESĪ BA!! !
Istabā ir 1 divvietī ga ne pā rā k plata gulta + izvelkamais krē sls. Tas bija ļ oti pā rpildī ts.
Pa logiem pavē rā s skats uz tuvē jo dzī vojamo ē ku. Istabā bija gaisa kondicionieris (bet acī mredzot tas ilgi netika tī rī ts), mē s to nevarē jā m izmantot, jo radā s putekļ i.
C / a kombinē ts, duš as vietā - caurums grī dā .
Brokastī s pasniedza pā ris gabaliņ us vā rī tas un sausā s desas, sieru (pretī ga kvalitā te), jogurtu, kruasā nu un kafiju.
Es nevaru teikt, ka man patika viesnī ca, ja es tajā apmetos vē lreiz, tad tikai tad, ja neko citu neatradī š u.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu