Labākā dizaina viesnīca.

Rakstīts: 28 maijā 2012
Ceļošanas laiks: 2 — 11 maijā 2012
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Lieliska cenas un kvalitā tes attiecī ba. Lieli numuri ar mū sdienī gu dizainu. Numuros ir viss, kas nodroš ina ē rtu uzturē š anos! Viena no galvenajā m viesnī cas priekš rocī bā m ir tā s atraš anā s vieta. Tuvumā atrodas viss, kā arī autoosta un Gran Mall Varna, un gā jē ju iela un daudzas kafejnī cas, bā ri, restorā ni. IESAKI!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар