U Neli 3*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.510
9.5 Numurs
9.5 apkalpošana
9.5 Tīrība
4.5 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
Privāts pansionāts "At Nelya" ar Aizkarpatijai raksturīgo sirsnību sagaidīs Jūs kā viesi. Pansija atrodas Soločinas ciemata kūrortā, kas ir slavens ar saviem minerālu avotiem, netālu no sanatorijas "Kvitka Polonini". 400 metru attālumā no pansionāta ir pacēlājs.Vairāk →
аватар valentina.valko
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Nav sū dzī bu par Wi-Fi. Ā trums ir brī niš ķ ī gs – mums ar vī ru ir divi datori un neviens necieta. Saimnieki ļ oti laipni un atsaucī gi. Istaba ir tī ra un ē rta. Pavasarī bijā m aukstumā – un istabā vienmē r ir silti. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Nav sū dzī bu par Wi-Fi. Ā trums ir brī niš ķ ī gs – mums ar vī ru ir divi datori un neviens necieta. Saimnieki ļ oti laipni un atsaucī gi. Istaba ir tī ra un ē rta. Pavasarī bijā m aukstumā – un istabā vienmē r ir silti. Nekad nav bijuš as problē mas ar ū deni. Un spiediens ir labs, un karsts - vienkā rš i sadedzina. Bet pats galvenais, cilvē ki š eit ierodas, lai iedzertu ā rstniecisko ū deni, ieelpotu svaigu gaisu un atpū stos no pilsē tas burzmas. Cenas brī vdienā m š ajā debesu vietā ir vienkā rš i ļ oti minimā las (pā rmaiņ ā m neesiet slinks un dodieties uz sanatoriju Kryshtalevo Dzherelo, lai iegū tu cenrā di). Nevajag apmelot viesnī cu un teikt sliktas lietas, kas ir pilnī gi nepamatotas.
аватар maruna2617
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Par saimnieku viesmī lī bu, par ko tik biež i raksta, nav ne runas, viņ i pat nebija cienī gi sagaidī t savus atpū tniekus pie mā jas un aizvest uz istabu! Istabā nav fē na, gludekļ a un moskī tu tī klu, Wi-Fi istabā neķ eras! Pretī ga mā jturī ba, savu dzī vi tur dzī vo zirnekļ u tī kli un zirnekļ i, lē tas izgrauztas mē beles (dī vā ns paredzē ts rū ķ iem, solī tā divguļ amā gulta izrā dī jā s parasts ciets dī vā ns). … Tomēr ▾ Par saimnieku viesmī lī bu, par ko tik biež i raksta, nav ne runas, viņ i pat nebija cienī gi sagaidī t savus atpū tniekus pie mā jas un aizvest uz istabu! Istabā nav fē na, gludekļ a un moskī tu tī klu, Wi-Fi istabā neķ eras! Pretī ga mā jturī ba, savu dzī vi tur dzī vo zirnekļ u tī kli un zirnekļ i, lē tas izgrauztas mē beles (dī vā ns paredzē ts rū ķ iem, solī tā divguļ amā gulta izrā dī jā s parasts ciets dī vā ns). Vannas istabā ir bezgalī ga tvertnes un notekas noplū de...Es nekad neesmu redzē jis sliktā k un tas ir LUX! Koplietoš anas virtuvē aizsē rē juš i gā zes degļ i (gā zes padeve ļ oti vā ja), karstais ū dens no krā na praktiski netek vispā r, atkal tā pē c, ka trū kst saimnieka roku no ī stā s vietas. Secinā jums: ja nevē laties sabojā t atvaļ inā jumu, izvairieties no viesnī cas "At Nelly's".
аватар julyb
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies ar ģ imeni ar trī sgadī gu bē rnu, man viss ļ oti patika, saimniece gatavoja pusdienas un vakariņ as, kas man bija ļ oti ē rti). Ē diens bija garš ī gs un ļ oti vē rtī gs! Ir koplietoš anas virtuve, visi piederumi. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni ar trī sgadī gu bē rnu, man viss ļ oti patika, saimniece gatavoja pusdienas un vakariņ as, kas man bija ļ oti ē rti). Ē diens bija garš ī gs un ļ oti vē rtī gs! Ir koplietoš anas virtuve, visi piederumi. Mē s ē dā m ā rā , plaš ā paviljonā , kas dekorē ts ar ziediem un ar skatu uz kalniem))). Teritorija liela un kopta, ir vieta bē rniem rotaļ ā m, smilš u kaste, š ū poles, rotaļ lietas. Netā lu no kalniem, kalnu upe, minerā lū dens avots. Lī dz kū rortam 5-7 minū š u gā jiens. Atpū ta ļ oti apmierinā ta! Iesaki!
аватар Valya99
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Nu labi! … Tomēr ▾ Nu labi!


iemiesojums pafnutij
Esmu no Tallinas.Vēlos tevi apciemot.Kā ar tevi sazināties?Uzraksti savu kontakttālruni.
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Частный пансионат «У Нели», со свойственным Закарпатью радушием примет Вас у себя в гостях. Пансионат находится в известном своими минеральными источниками курорте с.Солочин, недалеко от санатория «Квітка Полонини». В 400 метрах от пансионата есть бугельный подъемник.

Viesnīcā

Дом имеет 3 этажа:

I этаж. НЕ сдается. Столовая с камином, холл.

II этаж. 3 номера.

III этаж. Холл с ТВ, кресла, холодильник, электрочайник. Два санузла (душ, туалет, умывальник). 3 номера.

Telpu apraksts

10 комнат – 20 мест. Комфортабельные комнаты с большими лоджиями. Большая зеленая территория.

Adrese Закарпатская область, Свалявский район, с.Солочино
Tālruņi: +38 (03133) 323 68
FAQ