Girska Sonata Hotel & Apartments 4*– Atsauksmes

4
Novērtējums 6.310
7.3 Numurs
6.0 apkalpošana
7.8 Tīrība
8.0 Uzturs
4.5 Infrastruktūra
Mountain Sonata Hotel & Apartments atrodas gleznainākajā Karpatu kalnu ielejas nostūrī upes krastā. 500 m no viesnīcas un apartamentiem atrodas Karpatu nacionālais parks (Huk un Ženecas ūdenskritums). Uz vietas ir pieejama mini kafejnīca un malkas pirts ar peldbaseinu. Ir rotaļu laukums. Ir pieejamas ekstrēmas aktivitātes. Kopš 2019. gada vasaras viesnīca darbojas ar augstākas kategorijas viesnīcu biznesu un servisu.Vairāk →
аватар _626144
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca nav slikta, kaut kā pietrū kst, bet domā ju, ka saimnieki pabeigs... jo mū su tū rismam vē l ir kur attī stī ties. Kopumā man patika, iespē jams, tā pē c, ka viesnī ca tikai nakš ņ oja. Plusi: laba atraš anā s vieta, skats pa logu, veikalu un kafejnī cu pieejamī ba, ē rta piebraukš ana Mī nusi: nepietiek vismaz mini ledusskapja istabā , ir izplatī ts dienas 2 stā vā visā s istabā s ( slikts wi fi, vispā r savienojums nav ļ oti, labi velk vodafone, dzī ve nē , nez kā pē c nolē mā m tī rī t pirmā s dienas rī tu, lai gan apstā jā mies naktī un nebija laika plā not, tā bija kā mini kratī š ana (((lai gan tas var š ķ ist visnepatī kamā kais , ka pie izlī guma pieprasī juma atstā t pasi, negribē ja sabojā t sev garastā vokli, tā pē c iedeva, bet cienī jamie saimnieki jū su prasī ba neatbilst likumam. … Tomēr ▾ Viesnī ca nav slikta, kaut kā pietrū kst, bet domā ju, ka saimnieki pabeigs... jo mū su tū rismam vē l ir kur attī stī ties.

Kopumā man patika, iespē jams, tā pē c, ka viesnī ca tikai nakš ņ oja.

Plusi: laba atraš anā s vieta, skats pa logu, veikalu un kafejnī cu pieejamī ba, ē rta piebraukš ana

Mī nusi: nepietiek vismaz mini ledusskapja istabā , ir izplatī ts dienas 2 stā vā visā s istabā s ( slikts wi fi, vispā r savienojums nav ļ oti, labi velk vodafone, dzī ve nē , nez kā pē c nolē mā m tī rī t pirmā s dienas rī tu, lai gan apstā jā mies naktī un nebija laika plā not, tā bija kā mini kratī š ana (((lai gan tas var š ķ ist visnepatī kamā kais , ka pie izlī guma pieprasī juma atstā t pasi, negribē ja sabojā t sev garastā vokli, tā pē c iedeva, bet cienī jamie saimnieki jū su prasī ba neatbilst likumam.
аватар dianamama
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atnā cā m uz Kalnu sonā ti uz 4 dienā m atpū sties. Pirmo reizi š eit bijā m 2012. gada vasarā . Gribu atzī mē t, ka viss bija tik tī rs un apaļ š , it kā mē s š eit bū tu vieni no pirmajiem viesiem. Izmaiņ as tikai uzturā , jo tagad ir ē dienkarte, un tad tā s nebija. … Tomēr ▾ Atnā cā m uz Kalnu sonā ti uz 4 dienā m atpū sties. Pirmo reizi š eit bijā m 2012. gada vasarā . Gribu atzī mē t, ka viss bija tik tī rs un apaļ š , it kā mē s š eit bū tu vieni no pirmajiem viesiem. Izmaiņ as tikai uzturā , jo tagad ir ē dienkarte, un tad tā s nebija. Mē s nevarē jā m sev atteikt vakariņ as, lai gan tā s bija plā nots tē rē t tikai brokastī m. Jo tā mums viss garš oja. Ļ oti restorā na apkalpoš ana! ! ! Turpat netā lu tika apmeklē ta pirts. Ziemā vieta ir vē l gleznainā ka. Ļ oti siltas un smarž ī gas koka istabas. Un mums noorganizē jā m transfē ru uz pacē lā jiem un inventā ra nomu. Braucā m ar iespaidu, ka nā ksim vē l. Pats svarī gā kais apkalpoš anā man ir tī rī ba un garš ī ga virtuve. Un protams personā la vē lme iepriecinā t viesi un nebū t uzmā cī gi. Š o plusu arī ir vē rts pievienot. Es nevilcinos ieteikt, jo viņ i to ir izmē ģ inā juš i divas reizes.
Dianka un kompā nija. Bila Cerkva.
аватар katkaif
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī cas fasā de nav pabeigta, teritorija ap to - pamatī ga autostā vvieta. Uz ielas ir tikai viens galds ar soliem uz 8 istabā m, viss jā pasū ta. Jū s varat izmantot ē damistabu ar savu ē dienu, bet visi trauki tiks doti par papildu samaksu - katrs galda rī ks - 1 grivna))) Malka tiek maksā ta - neliels grozs - 20 UAH. … Tomēr ▾ Viesnī cas fasā de nav pabeigta, teritorija ap to - pamatī ga autostā vvieta. Uz ielas ir tikai viens galds ar soliem uz 8 istabā m, viss jā pasū ta. Jū s varat izmantot ē damistabu ar savu ē dienu, bet visi trauki tiks doti par papildu samaksu - katrs galda rī ks - 1 grivna))) Malka tiek maksā ta - neliels grozs - 20 UAH. Viesnī cā var pā rvietoties tikai č ī bā s, ja to nav, tiks piedā vā tas vienreizē jas viesnī cas - par papildus samaksu. Viesu nama "Kalnu sonā te" aprakstā : "Ē rta asfaltē ta iebraukš ana" - neatbilst patiesī bai. "Atļ auts dzī vot ar jebkura vecuma bē rniem" ...... ? ? ? Katram gadī jumam vē los informē t, ka viss, ko bē rni sabojā vai salauž , bū s jā atlī dzina! ! ! ! ! "Viesmī lī gs pagalms" - saimniece dzī vo vienā mā jā , prasa 100% samaksu par visu uzturē š anā s laiku un paņ em dokumentus (personas apliecī bu).
neskatoties uz to (no viesnī cas apraksta) "Augstajā sezonā ir nepiecieš ama priekš apmaksa", mē s nebijā m sezonā.
No plusiem ir tikai pī le un skats uz kā mja kalnu
Var nā kt nakš ņ ot, bet ģ imenes atpū tai neiesaku!
аватар gygysia
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Daudzi no mums Karpatos tika piekauti. Un š oreiz mē s apstā jā mies Ukrainas garā kajā ciematā - Mikulič inā Kalnu sonā tes ī paš umā . Un tieš i š eit man piecas reizes visvairā k patika Karpatu kalni. Ē rtī bas un serviss ir cenas vē rti. … Tomēr ▾ Daudzi no mums Karpatos tika piekauti. Un š oreiz mē s apstā jā mies Ukrainas garā kajā ciematā - Mikulič inā Kalnu sonā tes ī paš umā . Un tieš i š eit man piecas reizes visvairā k patika Karpatu kalni. Ē rtī bas un serviss ir cenas vē rti. Mū s tī rī ja trī s reizes 7 dienu laikā . Tika mainī ti dvieļ i un gulta bē rniem. Virtuve š eit ir ne tikai hutsulu, bet arī Eiropas. Lielas porcijas ar restorā na pasniegš anu (es teiktu pat garš ī gā ka) Daba satriecoš a - uz visā m kalna un upes pusē m. Rezerve zem deguna. Nav brī nums, ka viņ i klausī jā s draugus, kuri arī ziemā sit te. Ja vē laties atpū sties cilvē ciski, mans ieteikums jums - Zvaniet un rezervē jiet Kalnu sonā tē iepriekš . Jū su atvaļ inā jums bū s neaizmirstams. Pirms raksta un slē poš anas sezonai, mē s š eit apstā simies.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

Горная Соната Hotel & Apartments находится в самом живописном уголке Карпатской горной долины на берегу реки. В 500 м от отеля и апартаментов находится Карпатский Национальный Парк (Водопад Гук и урочище Женец). На территории отеля работает мини-кафе и сауна на дровах с бассейном. Есть детская площадка. Доступны экстремальные виды отдыха. С лета 2019 года отель работает с повышенной категорией отельного бизнеса и сервиса.

Atrašanās vieta В 17-ти километрах от горнолыжных трасс Буковеля.
Pludmalē
Viesnīcā

Интернет, пользование феном, утюгом, мангалом.

 • kafejnīca/bārs
 • iekštelpu baseins
 • autostāvvieta
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • slēpju noma
 • transfērs uz/no lidostas
Bērniem Игрушки.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Катание на лыжах и сноубордах. Рафтинг. Поездки в горы на джипах. Пешие прогулки. Собирание ягод и белых грибов.
 • makšķerēšana
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts Istabās

Ортопедический матрас, гардероб, отдельный санузел, отдельный балкон, спутниковое TV, электрочайник. Холодильник на этаже.

Adrese Ивано-Франковская обл., с. Микулиичин, пос. Пидлиснив, 188 Б.
Tālruņi: +38 (098) 9832463
+38 (098) 704519
+380958685275
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).