Turul 2*– Atsauksmes

2
Novērtējums 7.110
6.1 Numurs
7.1 apkalpošana
8.1 Tīrība
8.0 Infrastruktūra
Īpašums "Turul" uzcelts 2015. gadā. Tas atrodas Beregovā, 26 kilometrus no Mukačevas. Visas istabas, viesistaba-virtuve ir izklāta ar kvalitatīvu videi draudzīgu koka apdari. Pateicoties šīs apdares īpašajai dziļajai apstrādei ar linsēklu eļļu, ir sajūta, ka atrodies omulīgā vecā koka mājā.Vairāk →
аватар nadin65
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Dzī vojā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, rezervē jā m dzī vokli ar 3 guļ amistabā m, virtuvi, duš as telpu un tualeti. Istabas ar š aurā m durvī m, tualete un duš a ar necaurspī dī gu stiklu. Mē s bijā m 2 pā ri, tā pē c viena maza istaba bija tukš a. … Tomēr ▾ Dzī vojā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, rezervē jā m dzī vokli ar 3 guļ amistabā m, virtuvi, duš as telpu un tualeti. Istabas ar š aurā m durvī m, tualete un duš a ar necaurspī dī gu stiklu. Mē s bijā m 2 pā ri, tā pē c viena maza istaba bija tukš a. Tika nodroš inā ta gultas veļ a un dvieļ i, tualetes papī rs.
Mī ļ ā , nebija š ampū na.
Virtuvē ir plī ts, un tur bija visi trauki: katli, pannas, bļ odas, krū zes...Mikroviļ ņ u krā sns, ledusskapis veselī gs, darbojā s labi. Ū dens bija vienmē r, tikai silts un ne karsts, lai ieiet duš ā , nevajag atš ķ aidī t ar aukstu ū deni, jo man nebija pietiekami silts - mazgā jos siltā kā.
Gultas bija pā rā k mī ksti matrač i, iekrī ti sile, no rī ta sā p visi kauli.
Istabā s ir televizori, bet tie nestrā dā , kā teica saimnieks - tu atnā ci atpū sties, nevis skatī ties televizoru.
Wi-fi bija ok.
Istabā s bija pietiekami daudz gaismas – daudz spuldž u.
Ieejot mā jas pirmajā stā vā , durvis netika aizvē rtas ar atslē gu, bet visu laiku prasī ja durvis aizsegt, lai kaķ i neienā k iekš ā . Vai saimnieks varē tu parū pē ties un uzlikt uz durvī m direktoriju, lai neskrien pē c visiem ar lū gumiem slē gt mā ju.
Pirmā stā va gaitenī visiem iemī tniekiem ir gludinā mais dē lis, fē ns, dī vā ns.
Maš ī na bija novietota turpat pagalmā.
Vā rtu un numura atslē gu mums iedeva reģ istrē joties.
Pagalmā ir cepeš krā sns, izmantot tikai ogles, lai nav dū mu - katlam nepiecieš ams remonts (iegrime tikai centrā ).
Pagalmā ir baseins bē rniem, laikam nav dziļ š , neizmantojā m.
Pie mā jas ieejas ir divi veļ as ž ā vē tā ji, viens normā ls, otrs ar rū su, var nosmē rē t mantas.
Netā lu, 50 metru attā lumā , ir veikali ar maizi, gaļ u un visu nepiecieš amo. Savukā rt, ejot uz "Zhaivoronka" pusi, 100 metru attā lumā atrodas neliels tirgus.
Tā atrodas 110 metru attā lumā no Beregovas termā lajiem baseiniem, 800 metru attā lumā no Zhaivoronok veselī bas kompleksa un 500 metru attā lumā no pilsē tas centra.
Iespaidi jaukti, it kā nav slikti, bet labam iespaidam kaut kā pietrū ka
аватар osipova17
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Istabas tī ras, divguļ amā gulta milzī ga. Ir virtuve paš gatavoš anai ar kamī nu, virtuvē ir jauni, tī ri, kompleksi trauki (un ne vecais bardaks), ir jaucē jkrā ns ar filtrē tu ū deni. Ļ oti draudzī gs saimnieks - pateiks ko apskatī t, kur doties. … Tomēr ▾ Istabas tī ras, divguļ amā gulta milzī ga. Ir virtuve paš gatavoš anai ar kamī nu, virtuvē ir jauni, tī ri, kompleksi trauki (un ne vecais bardaks), ir jaucē jkrā ns ar filtrē tu ū deni. Ļ oti draudzī gs saimnieks - pateiks ko apskatī t, kur doties.
Vecie baseini praktiski pā ri ceļ am. bet mē s devā mies uz jauno Ž avoronoku un braucā m uz Kosino (+ salī dzinā jumam uz Velyatinu). Teritorija neliela (augstceltņ u rajonā ). bet labi kopts, ir pat grila zona ar karstu ū deni. Mums patika. Un iesaku visiem aiziet uz vietē jo novadpē tniecī bas muzeju, tas ir privā ts. bet maksā santī mu, saimnieks pats vada ekskursiju - nekautrē jieties jautā t, viņ š zina burtiski par katru ē ku Berehovē .


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums hotelturul
‹ Viesnīca Turul 2*
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

Усадьба «Турул» построена в 2015 году. Расположена в Берегово, в 26 километрах от Мукачево. Все номера, гостиная-кухня обшиты высококачественной экологически чистой деревянной отделкой. Благодаря специальной глубокой обработке этой отделки льняным маслом присутствует ощущение пребывания в уютном старинном деревянном домике.

Atrašanās vieta 26 км от Мукачево.
Viesnīcā

На первом этаже расположена просторная гостиная с каминным залом и кухня общего пользования.

Беседка, мангал.

  • atklāts baseins
  • autostāvvieta  FREE 
  • bezmaksas wi-fi
  • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
  • nesmēķētāju numuri
  • valūtas maiņa
Bērniem
  • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports
  • sauna/vanna/hammam
  • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего 5 номеров.

На первом этаже – номер для людей с ограниченными возможностями передвижения.

На втором этаже – 2 номера, каждый рассчитан на 2-4 гостей.

На третьем этаже – 2 номера, каждый рассчитан на 2-5 гостей.

Istabās

LED телевизор, Wi-Fi, санузел, душевая кабина.

Adrese Закарпатская обл., г. Берегово, ул. Корятовича, 2в
Tālruņi: +38 068 664 81 70, +38 050 015 63 82
E-pasts: hotelt[email protected]
Tīmekļa vietne: Turul
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной.