Jauka uzturēšanās par saprātīgu cenu

Rakstīts: 23 jūnijs 2021
Ceļošanas laiks: 7 — 15 jūnijs 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru.
Kā mī nuss - sū kņ u telpas trū kums ar artē zisko ū deni (vietē jais - skarbs), bistro porcijas mazas un glā ze ā bolu sulas par 20 UAH. - tas ir pā rspī lē ti. P. S. Paldies par pā rē jo. Mē s nā ksim vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu