Labi apstākļi, saprātīgas cenas un dažādas brīvdienas - iesakām!

Rakstīts: 21 novembris 2020
Ceļošanas laiks: 26 — 31 oktobris 2020
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai! Š ogad pirmo reizi apmeklē ju gliemež u terapiju - ļ oti interesanti, un vī ram patika gulē t uz biš u ielā m))) labi, ka pā rē jo var izvē lē ties daž ā dā m gaumē m. Paldies.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu