Nepārtrauciet tur!

Rakstīts: 24 jūlijā 2021
Ceļošanas laiks: 23 — 24 jūlijā 2021
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 4.0
Telpas ir netī ras, smirdī gas, pelē jums, gulta un dvieļ i netī ri. Daudz daž ā du kukaiņ u. Novē rtē jot neadekvā ti augstu š ā dai telpai.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар