atvaļinājums 2009

Rakstīts: 10 jūnijs 2010
Ceļošanas laiks: 4 — 17 jūlijā 2009
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Pā rē jais lieliski, mierī gs, cilvē ku maz. Pludmales / oļ i / ir bezmaksas, jums nav jā ieņ em vieta pulksten 6.00 kā citā s pilsē tā s. Dā rzeņ u tirgus nav, Solņ eč nogorskā ir, ja ir automaš ī na, tad ar to nav nekā du problē mu. Vieta klusa, nav "kreiso" atpū tnieku. Diskotē ka / mū zika / nav dzirdama. Tā tad jū s varat droš i doties atpū sties.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар