Arena Siti Apartment 2*– Atsauksmes

8
Novērtējums 9.710
№3 viesnīcas reitingā Kijeva
9.9 Numurs
9.4 apkalpošana
9.9 Tīrība
7.0 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
Arena City Apartments atrodas Kijevas izklaides rajona centrā, tikai 5 minūšu pastaigas attālumā no Neatkarības laukuma.Vairāk →
аватар prohorova.n
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man un manai ģ imenei viss patika bez izņ ē muma!! ! Ļ oti draudzī gs un patī kams saimnieks (sanā ca, visu parā dī ja un izstā stī ja kā strā dā )! Dzī voklis ir tī rs, mā jī gs, ē rts, gaiš s! Dzī voklī … Tomēr ▾ Man un manai ģ imenei viss patika bez izņ ē muma!! ! Ļ oti draudzī gs un patī kams saimnieks (sanā ca, visu parā dī ja un izstā stī ja kā strā dā )! Dzī voklis ir tī rs, mā jī gs, ē rts, gaiš s! Dzī voklī ir viss dzī voš anai nepiecieš amais, visi virtuves piederumi, kafija, tē ja, skaista gultas veļ a, dvieļ i, fē ns, pū deris! Š ika veca mā ja Baseinaya 2, pagalmā labs rotaļ u laukums!! ! Š ī dzī vokļ a bonuss ir savs pagalms? ?
аватар morozov.a
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es biju Kijevā darba dē ļ un pē c viena kolē ģ a ieteikuma paliku š ajos dzī vokļ os. Ko es gribē tu nekavē joties atzī mē t: - Atraš anā s vieta Basseinaya ielā.1/2 (Kijevas centrs ar ideā lu krustojumu visā pilsē tā ) - Daudzas vietas biznesa tikš anā m - Ja nepiecieš ams, pastaigas attā lumā lī dz kopstrā dei - Labi uzturē ti dzī vokļ i - Labs saimnieks Iesaku visiem palikt!!!! !. … Tomēr ▾ Es biju Kijevā darba dē ļ un pē c viena kolē ģ a ieteikuma paliku š ajos dzī vokļ os.
Ko es gribē tu nekavē joties atzī mē t:
- Atraš anā s vieta Basseinaya ielā.1/2 (Kijevas centrs ar ideā lu krustojumu visā pilsē tā )
- Daudzas vietas biznesa tikš anā m
- Ja nepiecieš ams, pastaigas attā lumā lī dz kopstrā dei
- Labi uzturē ti dzī vokļ i
- Labs saimnieks

Iesaku visiem palikt!!!! !
аватар Vasiliy85
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Telpas ļ oti funkcionā li sakā rtotas, caurspī dī ga duš a, labs dizains, mā jī gs dzī voklis pā rim, mums liels pluss - atļ auti mā jdzī vnieki. Lieliska atraš anā s vieta. Kopumā man patika un atgrieztos vē lreiz. … Tomēr ▾ Telpas ļ oti funkcionā li sakā rtotas, caurspī dī ga duš a, labs dizains, mā jī gs dzī voklis pā rim, mums liels pluss - atļ auti mā jdzī vnieki. Lieliska atraš anā s vieta. Kopumā man patika un atgrieztos vē lreiz.
аватар komarovska.y
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Dzī voklis ir tī rs, ir tē jkanna un plī ts. Dzī vokļ i atrodas Kijevas centrā . Birojs ir atvē rts no pulksten 10:00 lī dz 18:00, tā pē c agrā reģ istrē š anā s vai vē lā izrakstī š anā s bū tī bā nav iespē jama. … Tomēr ▾ Dzī voklis ir tī rs, ir tē jkanna un plī ts. Dzī vokļ i atrodas Kijevas centrā . Birojs ir atvē rts no pulksten 10:00 lī dz 18:00, tā pē c agrā reģ istrē š anā s vai vē lā izrakstī š anā s bū tī bā nav iespē jama. Iekā rtojoties pasaka, kur jā iet, tad paš am jā brauc uz vietu.
аватар lingvo
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Dzī voklis ir tī rs, ir tē jkanna, plī ts. Dzī vokļ i ir lieliski. Ļ oti tuvu centram. Biroja birojs ir atvē rts no 10 lī dz 18, tā pē c agrā reģ istrē š anā s vai vē lā izrakstī š anā s principā nav iespē jama. … Tomēr ▾ Dzī voklis ir tī rs, ir tē jkanna, plī ts. Dzī vokļ i ir lieliski. Ļ oti tuvu centram. Biroja birojs ir atvē rts no 10 lī dz 18, tā pē c agrā reģ istrē š anā s vai vē lā izrakstī š anā s principā nav iespē jama. Kad jū s reģ istrē jaties, viņ i jums saka, kur doties, un iedod atslē gu – un tad meklē jiet paš i.
аватар moskva_love
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Plusi ir atraš anā s vieta un dzī vokļ a lielā platī ba. Mani iepriecinā ja arī telpas tī rī ba. Lī dz Maidanam bija ne vairā k kā piecu minū š u gā jiens, bet lī dz Khreshchatyk – divas minū tes. Ļ aunais konsjerž s mani pastā vī gi kaitinā ja. … Tomēr ▾ Plusi ir atraš anā s vieta un dzī vokļ a lielā platī ba. Mani iepriecinā ja arī telpas tī rī ba. Lī dz Maidanam bija ne vairā k kā piecu minū š u gā jiens, bet lī dz Khreshchatyk – divas minū tes. Ļ aunais konsjerž s mani pastā vī gi kaitinā ja. Plus vē l neē rta guļ amvieta uz izvelkamā dī vā na
аватар mirabello
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lieliska atraš anā s vieta, labs serviss, tī rī ba, liela teritorija, viss ē rti. Tikš anā s lidostā tika organizē ta pē c mū su pieprasī juma. … Tomēr ▾ Lieliska atraš anā s vieta, labs serviss, tī rī ba, liela teritorija, viss ē rti. Tikš anā s lidostā tika organizē ta pē c mū su pieprasī juma.
аватар alissa-sia
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Patika personā la tī rī ba. Pā rdomā ta apkalpoš ana. Klientu uzticī ba. Ī rē tā dzī vokļ a tī rī ba Gultas veļ a un dvieļ i istabā ir ž ā vē ti salocī ti, kas rada raksturī gu nepatī kamu smaku. … Tomēr ▾ Patika personā la tī rī ba. Pā rdomā ta apkalpoš ana. Klientu uzticī ba. Ī rē tā dzī vokļ a tī rī ba Gultas veļ a un dvieļ i istabā ir ž ā vē ti salocī ti, kas rada raksturī gu nepatī kamu smaku.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas
Golosejevska Pustina
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Cipollino pica
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Restorāni, kafejnīcas

Апартаменты «Арена Сити» расположены в центре развлекательного района Киева, всего в 5 минутах ходьбы от площади Независимости.

Atrašanās vieta Апартаменты «Арена Сити» удобно расположены всего в 5 минутах ходьбы от Бесарабского рынка и знаменитой пешеходной улицы Крещатик.
Viesnīcā

Доступ в Интернет посредством модема предоставляется в номерах отеля бесплатно. Бесплатная Общественная парковка на прилегающей территории

O'yin-kulgi va sport
Telpu apraksts

Апартаменты оснащены кондиционером, полностью оборудованной кухней и кабельным телевидением. Во всех апартаментах имеются удобства для стирки, телефон и зона отдыха. В современных ванных комнатах есть тапочки и фен.

Adrese Бассейная улица 9 Офис 5, 01001 Киев
FAQ