Zhemchuzhina 2*– Atsauksmes

2
Novērtējums 5.010
Ģimenes tipa "Pērle" atpūtas centrs atrodas Gribovkas kūrorta piekrastē, tā centrālajā daļā (2. līnija no jūras). Uzcelta 2008. gadā.Vairāk →
аватар katushat
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies š ajā bā zē ar vī ru un divus gadus vecu bē rnu, man viss patika, virtuve liela un ē rta, ir visi trauki (kas ar bē rnu ir ļ oti svarī gi), nebija jā ved lī dzi kaut kas no mā jā m ar mani, istaba bija ļ oti … Tomēr ▾ Atpū tā mies š ajā bā zē ar vī ru un divus gadus vecu bē rnu, man viss patika, virtuve liela un ē rta, ir visi trauki (kas ar bē rnu ir ļ oti svarī gi), nebija jā ved lī dzi kaut kas no mā jā m ar mani, istaba bija ļ oti tī ra, netā lu no jū ras, mums patika!
аватар aby_123
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viss aprakstā un reklā mā ir meli! Uz vā rtiem ir baneris "Luxury rooms" - es saprotu, kā pē c pē diņ ā s! Biež i ū dens nebija! Viņ i to savā ca pudelē s un sildī ja saulē , lai pē c jū ras noskalotu vai iztukš otu tualetē . … Tomēr ▾ Viss aprakstā un reklā mā ir meli! Uz vā rtiem ir baneris "Luxury rooms" - es saprotu, kā pē c pē diņ ā s!
Biež i ū dens nebija! Viņ i to savā ca pudelē s un sildī ja saulē , lai pē c jū ras noskalotu vai iztukš otu tualetē . Un santehnika ir pilna. Tas ir vienkā rš i rā pojoš i!
Virtuves izmantoš ana BEZ MAKSAS! Tas nekur nav norā dī ts! Virtuve atrodas trī sstā vu mā jas pagrabā !
Aprakstā teikts, ka katrai istabai ir savs balkons ar galdu. Tā nav patiesī ba! Kopī gs garš balkons, kas savieno telpas-kameras. Balkoni ir bī stami, starp stieņ iem ir liels attā lums, nav ne jausmas, kā tur iet ar bē rniem.
Istabā s pat nav skapja vai naktsgaldiņ a mantā m!
Apgaismojot vienu blā vu sveci pie sienas. No sienā m noplē stas rozetes, kas karā jā s, logus acī mredzot mazgā ja tikai retā s lietusgā zes.
Autostā vvietas nav, auto var novietot tuvā kajā s bā zē s, tiem, kas tur nedzī vo, cenas ļ oti augstas. Pievienojiet mā jokļ a izmaksā m vē l 2–3 dienu maksu par autostā vvietu! Tas nav minē ts ne sludinā jumā , ne pa telefonu! Viņ i izmanto to, ka cilvē ki rezervē iepriekš .
Atkritumi jā izved uz kopī gu kaudzi pagalmā . Pagalms kalpo kā stā vvieta un ī paš nieku personī gā s automaš ī nas mazgā š ana.
Viesnī ca atrodas paš ā centrā - lī dz 5 no rī ta zem logiem skan dziesmas un dejas. Istabā s ir lieliska skaņ a. Visi zina, kas notiek blakus istabā s.
Viņ i izmanto lielo cilvē ku pieplū dumu, un ir grū ti atrast mā jokli. Par to paš u numuru viņ i sauc citu cenu.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

База отдыха семейного типа "Жемчужина" расположена на берегу курорта Грибовка, в центральной его части (2-я линия от моря). Построена в 2008 году.

Atrašanās vieta До пляжа 70 метров.
Viesnīcā

Кухня для самостоятельного приготовления пищи — платно.

Izklaide un sports
  • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

2-х, 3-х, 4-х местные номера.

Istabās

Ванная комната с холодной и горячей водой, мебель, холодильник, кондиционер, ТВ, балкон со столом и стульями.

Adrese Одесская обл., Овидиопольский р-н., Грибовка, ул. Средняя, 19-В
Tālruņi: +38 (050) 805-67-30
+38 (067) 275-40-79
+38 (050) 585-41-36
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.