Kopumā, ņemot vērā budžeta cenu, šī ir ļoti ērta viesnīca.

Rakstīts: 29 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 1 — 4 maijā 2024
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 5.0
Man patika cena un atraš anā s vieta. Iesaka draugi.
Numuri ir mazi, bet diezgan tī ri. Brokastis vā jas, bet par š o cenu bija ok. Interesantu TV kanā lu praktiski nav. Ar Wi-Fi problē mu nebija. Vienī gais mī nuss ir tas, ka pirmajā stā vā parole ir atš ķ irī ga un, protams, nedarbojas. Neliels ventilatoru troksnis naktī apgrū tina miegu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар

CITAS ATSAUKSMES PAR VIESNĪCU
  • Kopumā, ņemot vērā budžeta cenu, šī ir ļoti ērta viesnīca.

SKATĪT ARĪ