Eleganta viesnīca.

Rakstīts: 28 decembris 2018
Ceļošanas laiks: 22 augusts — 2 septembris 2018
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Lieliska viesnī ca, viss ir lieliski. Pretenzijas nav. Ē dinā š ana, atraš anā s vieta, serviss, viss solī ds 5. Viens mī nuss ir akmeņ i jū rā , cilvē kiem kā jas daudz cirstas. Bet tas nav svarī gi, jū s varat doties jū rā no blakus esoš ā s viesnī cas pludmales - tur nav akmeņ u. Detalizē ts pā rskats par manu kanā lu pakalpojumā YuiTub. https://youtu. be/Cg_4sV9qg54
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu