Ļoti slikta viesnīca

Rakstīts: 2 jūnijs 2022
Ceļošanas laiks: 20 maijā — 4 jūnijs 2022
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 3.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 10.0
Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m no budž eta, viss izrā dī jā s daudz sliktā ks. Viss iekļ auts. Alkoholu nedod, pludmalē remonts, apsaimniekotā ji ņ em naudu un nedod labu istabu, tikai savu, sū dzas, bet saimnieks nereaģ ē .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu