Luksusa uzturēšanās Bodrumā

29 Marta 2019 Ceļošanas laiks: no 05 augusts 2016 ieslēgts 14 augusts 2016
Reputācija: +212
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Atpū tā mies kā pā ris Bodrumā , jū ra super - pati tī rā kā ) daba skaista, daudz parku un zaļ umu.

Tā ir Egejas jū ra – baltas mā jas, dzirnavas, grieķ u stilā . Ir daudz atrakciju, laba transporta apmaiņ a pilsē tā un starp pilsē tā m. Dzī ve te rit pilnā sparā , ī paš i vakaros, ir kur pastaigā ties, daudz kafejnī cu un restorā nu, iesaku visiem)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums