Duran Apart 2*– Atsauksmes

3
Novērtējums 10.010
10.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
10.0 Infrastruktūra
Dzīvoklis Duran Apart atrodas 1,8 km attālumā no tirdzniecības centra Antalya Migros. Viesiem tiek piedāvāta bezmaksas autostāvvieta un sauļošanās terase. Viesi var izmantot transporta pakalpojumus no un uz lidostu, diennakts reģistratūru un pārtikas preču piegādi uz vietas. Jūs varat ieturēt uzkodas restorānā "Balikci Bulent", kas atrodas 150 metru attālumā no viesnīcas. Pilsētas centrs atrodas 2 km attālumā no Antālijas viesnīcas. Akdeniz Universitesi Stadyumu atrodas 350 metru attālumā. Netālu no šīs viesnīcas atrodas Konyaalti pludmale. Tuvākā autobusu pietura atrodas 600 metru attālumā.Vairāk →
аватар nechaev.igor.vl
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man bija lieliska uzturē š anā s apartamentu viesnī cā Duran, un es vē lē tos dalī ties savā pieredzē . Uzturē š anā s bija ļ oti ē rta un ē rta. Ī paš i priecā jos sazinā ties ar krieviski runā još ajiem darbiniekiem, kuri vienmē r bija gatavi man palī dzē t ar jebkā diem jautā jumiem. … Tomēr ▾ Man bija lieliska uzturē š anā s apartamentu viesnī cā Duran, un es vē lē tos dalī ties savā pieredzē . Uzturē š anā s bija ļ oti ē rta un ē rta. Ī paš i priecā jos sazinā ties ar krieviski runā još ajiem darbiniekiem, kuri vienmē r bija gatavi man palī dzē t ar jebkā diem jautā jumiem. Arī valū tas maiņ a viesnī cā bija ļ oti ē rta un nekā das grū tī bas š ajā jautā jumā nesajutu. Bet, protams, lielā kā viesnī cas priekš rocī ba bija tā s atraš anā s vieta. Jū ra bija tikai piecu minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas. Es vienmē r izbaudī ju skaistā s pludmales un kristā ldzidru ū deni. Kopumā esmu ļ oti apmierinā ts ar savu uzturē š anos š ajā viesnī cā un ar prieku ieteiktu to ikvienam, kas meklē neaizmirstamas brī vdienas.
аватар hotelakasya
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es biju gandarī ts par savu uzturē š anos Duranas apartamentu viesnī cā ! Atraš anā s vieta ir vienkā rš i krā š ņ a, man patika gleznainie skati uz Konyalti krastmalu, kas ir burtiski akmens metiena attā lumā no viesnī cas. Un netā lu bija veikali 101 un Shock, kur es varē ju nopirkt pā rtikas preces un daž ā dus nepiecieš amos sī kumus. … Tomēr ▾ Es biju gandarī ts par savu uzturē š anos Duranas apartamentu viesnī cā ! Atraš anā s vieta ir vienkā rš i krā š ņ a, man patika gleznainie skati uz Konyalti krastmalu, kas ir burtiski akmens metiena attā lumā no viesnī cas. Un netā lu bija veikali 101 un Shock, kur es varē ju nopirkt pā rtikas preces un daž ā dus nepiecieš amos sī kumus. Ļ oti novē rtē ju iespē ju gatavot paš ai, tā pē c virtuve istabā man bija ī sts bonuss. Varē ju baudī t savas iecienī tā kā s maltī tes mā jī gā vidē . Un, protams, liels pluss ir krieviski runā još ais personā ls, kurš vienmē r bija gatavs palī dzē t un atbildē t uz visiem maniem jautā jumiem. Kopumā biju ļ oti apmierinā ta ar savu uzturē š anos apartamentu viesnī cā Duran un iesaku visiem, kas vē las pavadī t laiku komfortabli un mā jī gā atmosfē rā jū ras krastā , nevis par visu pasaules naudu.
аватар ugrinovskaya.olga
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Esmu pieredzē jis ceļ otā js : ) Esmu bijis daž ā dā s valstī s un daž ā dā s viesnī cā s. Reizē m izejot no forš as pieczvaigž ņ u viesnī cas sapratu, ka te vairs neatgriezī š os.... un tad liktenis mani iemeta Duran Apart? ? tā ir mī lestī ba uz mū ž u saimnieki Ludmila un Ali ir visviesmī lī gā kie saimnieki! Atraš anā s vieta ir lieliska tieš ā m 5 minū tes un tu esi pie jū ras, pastaigas attā lumā no tirgus 101 un š oks. … Tomēr ▾ Esmu pieredzē jis ceļ otā js : ) Esmu bijis daž ā dā s valstī s un daž ā dā s viesnī cā s. Reizē m izejot no forš as pieczvaigž ņ u viesnī cas sapratu, ka te vairs neatgriezī š os.... un tad liktenis mani iemeta Duran Apart? ? tā ir mī lestī ba uz mū ž u saimnieki Ludmila un Ali ir visviesmī lī gā kie saimnieki! Atraš anā s vieta ir lieliska tieš ā m 5 minū tes un tu esi pie jū ras, pastaigas attā lumā no tirgus 101 un š oks. Treš dienas tirgus 15 minū š u gā jienā , otrdien un sestdien pā ris autobusu pieturas. No pilsē tas centra 25 minū tes ar autobusu. Kas attiecas uz paš u dzī vokli - izvē lieties numuru atbilstoš i savā m vajadzī bā m/budž etam. Bet pat visizdevī gā kā vienvietī gā istaba ir aprī kota ar visu nepiecieš amo ē rtai dzī vei. Ir kondicionieris, ū dens sildī tā js, virtuvī te ar traukiem un gā zi, galds, krē sls, un man svarī gā kais ir ē rts matracis un tī ra gulta par ko - ī paš s paldies, Enesh - Cleanliness Fairy ? ? ??? ? Š ī ir viena no budž eta viesnī cā m pludmalē ! Bet tajā paš ā laikā Duran Apart ir visē rtā kā , viesmī lī gā kā un mā jī gā kā viesnī ca.
Noteikti iesaku!! !


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Апарт отель Duran Apart, расположенный в 1,8 км от торгового центра "Анталья Мигрос", предлагает бесплатную парковку, веранду для загара. Гости могут воспользоваться трансфером из аэропорта, круглосуточным ресепшеном и доставкой продуктов на территорию апарт-отеля.

Перекусить можно в ресторане "Balikci Bulent" в 150 метрах от отеля.

От отеля в Анталье до центра города расстояние составляет 2 км. А в 350 метрах гостей ожидает Akdeniz Universitesi Stadyumu. Пляж Коньяалты находится недалеко от этого отеля. До ближайшей автобусной остановки - 600 метров.

Viesnīcā

В отеле три типа номеров - люкс, люкс-эконом, эконом

  • autostāvvieta
Tālruņi: +905368431292, +905426424099
E-pasts: duranapar[email protected]
Tīmekļa vietne: Duran Apart
FAQ