Brīvdienas Tunisijā

Rakstīts: 25 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 4 — 12 jūnijs 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Viesnī ca ir diezgan laba. Istaba ir plaš a un gaiš a. Wi-Fi ir bezmaksas gan numurā , gan telpā s. Istabas tika tī rī tas katru dienu. Viesnī cas teritorija ir plaš a, zaļ a un sakopta. Pludmale ir tī ra un privā ta. Ē diens izcils, daudzveidī gs, daudz augļ u un jū ras velš u. Personā ls pieklā jī gs, izpalī dzī gs. Visiem patika.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu