Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Gammarth

Nav ziņojumu par Gammarth   Rakstiet
Tūristu stāsti par Gammarth pievienot stāstu
Viss bija lieliski
Par teritoriju Pati teritorija ir neslavē jama. Milzī gs, paš i bungalo un numuriņ i ļ oti smuki! Un ziedu jū ra: tieš ā m viesnī ca-botā niskais dā rzs.
 •  14 gadiem atpakaļ
Tunisija - kontrastu zeme
Jū nijā mē s ar bē rniem atpū tā mies viesnī cā Caribbean Word Cammart 3+. Man ļ oti patika viesnī ca. Animā cija visaugstā kajā lī menī .
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Gammarth