Fantastiskā Taizeme

Rakstīts: 1 jūnijs 2012
Ceļošanas laiks: 9 — 11 marta 2012
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Ļ oti laba viesnī ca. Ā tra reģ istrē š anā s, labs, pretimnā koš s personā ls, normā las brokastis - bez liekumiem, bet ne slikti. Istabā m pirmajā stā vā ir skats uz sienu - neliels trū kums. Lī dz pludmalei - 5 minū tes. Pa kreisi - koraļ ļ u rifs ar zivī m, bet esiet uzmanī gi - asi koraļ ļ i. Taizeme ir pā rsteidzoš a!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu