Viesnīcas politika ir paņemt naudu un neko neatdot!

Rakstīts: 6 jūnijs 2016
Ceļošanas laiks: 2 — 6 jūnijs 2016
Gribē ju atcelt brokastis, neatgriezu naudu.
Ļ oti niecī gas brokastis par 300 batiem labā k neņ emt.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu