Liumer 4*– Atsauksmes

1
Novērtējums 8.010
pamatā
1 atsaukt
9.0 Numurs
8.0 apkalpošana
8.0 Tīrība
8.0 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca Lumiere atrodas Baltijas jūras krastā, pašā Svetlogorskas centrā.Vairāk →
аватар valantajn
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Draugi mums rezervē ja istabu 2010. gada augustā Lumirā . Esam ieraduš ies. Vieta unikā la - š ķ iet, ka centrs ir netā lu un š ķ iet, ka mež ā...priedes smarž o pē c priež u skujā m.... Nu ko lai saka. . . labi satikā mies, tieš ā m personā ls reģ istratū rā ir spē cī gs, profesionā lisma ziņ ā. … Tomēr ▾ Draugi mums rezervē ja istabu 2010. gada augustā Lumirā .
Esam ieraduš ies. Vieta unikā la - š ķ iet, ka centrs ir netā lu un š ķ iet, ka mež ā...priedes smarž o pē c priež u skujā m....
Nu ko lai saka. . . labi satikā mies, tieš ā m personā ls reģ istratū rā ir spē cī gs, profesionā lisma ziņ ā...viss ļ oti ā tri un skaidri, ar smaidu un labu garastā vokli. Mū su numuriņ š ir Standarta divvietī gs - arī aprī kojuma ziņ ā diezgan velk 4* (izņ emot gaisa kondicionē tā ju - nē !! ! ), mā jī gs, tī rs, "ziepjī gi" smarž o patī kami, baltas č ī bas kopumā - OK! Mē s gulē jā m ar atvē rtu balkonu !!! ! ! (maskavieš i sapratī s...) - gaiss pē c lietus...vienkā rš i pasaka...
brokastis diezgan pieklā jī gas - "zviedru", vairā kas siltas (olu kultenis, desiņ as, pankū kas, auzu pā rslas), svaigi dā rzeņ i, gastronomija, piens. . . tē ja/kafija. . . rudzi un bagā tī gas bulciņ as. . . viss garš ī gi. . . visa pietiek. . .
RelaxComplex ir diezgan interesants, daž ā das pirtis, iespaidu grota, nu, kaut kas tā ds mums jau ir pazī stams, tā pē c nolē mā m vairā k pastaigā t pa pilsē tu un Baltijas jū ras piekrasti. . elpot SVAIGU GAISU!!!! !
Vē lreiz gribu teikt par viesnī cas atraš anā s vietu. . super visi kū rortpilsē tas jaukumi vienā solī.... vienkā rš i krā š ņ i. . .
Man ļ oti patika Svetlogorska...sajū ta, ka mā jas ir rotaļ u savrupmā jas...tur ir daudz ziedu, gudri cilvē ki staigā.... daudz ielu kafejnī cu...suvenī ru stendi ar dzintara izstrā dā jumiem...un visā di no brī niš ķ ī giem rokdarbiem...man ļ oti patika soliņ i ar jumtiem promenā dē...tā ir ē rti, var apbrī not jū ru, kad lī st.... pilsē tā ir arī ē rģ eļ u zā le (lai gan nebija t nokļ ū t uz koncertu) un pat 4D kino - viņ i tur skatī jā s...nu . . forš as filmas 15-20 minū tes. . .
Rezumē jot. . Ceru, ka nā ksim vē l un ieteiksim citiem. . .


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель «Люмьер» находится на Балтийском побережье, в самом центре Светлогорска.

Viesnīcā

Круглосуточное предоставление услуг питания.
Открытое летнее кафе.
Арт-кафе «Титры».
Это великолепное место для особых праздничных мероприятий, модных шоу, свадеб, отдыха молодоженов, влюбленных, семейных пар. Вы сможете приобщиться к кулинарным традициям «старой» и «новой» Европы. Специалисты кафе помогут Вам в организации любого банкетного мероприятия.
Охраняемая автостоянка.
Услуги по организации экскурсий по историческим местам Калининградской области.
Услуги гида-переводчика.
Организация встреч/проводов в аэропорту, на вокзале (трансфер).

Telpu apraksts

Номера в отеле оснащены системой электронных замков, Wi-Fi, телевизором со встроенным DVD, TV (кабельное телевидение), телефоном с прямой международной связью, мини-баром. Только в отеле «Люмьер» для вас номера в дизайнерском оформлении: «Дикая Орхидея», «Капли Дождя», «Ванильное Небо», "Красная Шапочка" и "Унесенные Ветром".

Tīmekļa vietne: Liumer
FAQ