Heliopark Old Estate 4*– Atsauksmes

1
Novērtējums 7.010
pamatā
1 atsaukt
Biznesa viesnīca Heliopark Old Estate atrodas Pleskavas vēsturiskajā daļā, netālu no krastmalas un senā Kremļa.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Es pati plā noju tikai apmeklē t š o viesnī cu, bet mana draudzene ir sajū smā (viņ a tur ir bijusi vairā k nekā vienu reizi!! ! ). Mē s ar viņ u bijā m netā lu no Sanktpē terburgas lauku klubā "Skandinā vija", tā pē c viņ ai nemaz nepatika (starp citu, man arī , lai gan galvenokā rt atpū tos Somijā un Eiropā ), bet gan Terrijoki viesnī ca (atgā dina Helioparku). … Tomēr ▾ Es pati plā noju tikai apmeklē t š o viesnī cu, bet mana draudzene ir sajū smā (viņ a tur ir bijusi vairā k nekā vienu reizi!! ! ). Mē s ar viņ u bijā m netā lu no Sanktpē terburgas lauku klubā "Skandinā vija", tā pē c viņ ai nemaz nepatika (starp citu, man arī , lai gan galvenokā rt atpū tos Somijā un Eiropā ), bet gan Terrijoki viesnī ca (atgā dina Helioparku). lī meņ a ziņ ā ), bet dā rgā ks. Lai gan kā ds ir daudz tuvā ks. Man tuvā k Finca no Pē terburgas nekā Pleskavas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir laba, jauna ar jauku dizainu. Istabas ļ oti jaukas, paklā ji, pieklā jī gas mē beles, nekas nav nolobī ts. Bet ne lē ti uz tā du attā lumu - 5800 diennaktī diviem par standarta numuriņ u ar brokastī m. (Salī dzinā jumam: ļ oti pieklā jī gs pansionā ts 100 km no Maskavas maksā. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir laba, jauna ar jauku dizainu. Istabas ļ oti jaukas, paklā ji, pieklā jī gas mē beles, nekas nav nolobī ts. Bet ne lē ti uz tā du attā lumu - 5800 diennaktī diviem par standarta numuriņ u ar brokastī m.
(Salī dzinā jumam: ļ oti pieklā jī gs pansionā ts 100 km no Maskavas maksā.5200 dienā diviem, BET! 2 istabu numurs, 3 ē dienreizes dienā , ē dinā š ana pē c pasū tī juma, medicī niskā s procedū ras un lielais baseins bez ierobež ojumiem ir iekļ auts cenā ! )
Geleoparkā man ļ oti patika ē dieni restorā nā Rublev. Brū kleņ u augļ u dzē riens, siļ ķ e, klimpas, Pož arska kotletes. . . un vē l daudz kas cits - SUPER! Paldies š efpavā riem! Labi padarī ts! Esmu ļ oti izvē lī ga ē dienam, bet man te viss patika, gā jā m pā rē sties). Starp citu, nav dā rgi.
Arī ļ oti labs spa. Labi darī ts, ka neskopojies ar dā rgu zī molu kosmē tiku, tas ir jauki. Un cenas ir pieņ emamas pē c Maskavas standartiem. Patika arī masā ž a.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

Бизнес-отель Heliopark Old Estate расположен в исторической части Пскова, недалеко от набережной и старинного Кремля.

Viesnīcā

Ресторан, бар, трапезная, лобби-бар, SPA-центр, конференц- и банкетные залы, переговорная комната, огранизации экскурсий и активного туризма.

Telpu apraksts

7 номеров Twin, 27 номеров Twin Superior, 6 номеров Junior Suite, 6 номеров Studio, 1 номер Suite Kazanova, 1 номер Suite Heliopark, 2 номера Suite President.

Istabās

Кабельное ТВ, WI-FI, мини-бар, телефон, ванная комната (ванна, фен, туалетные принадлежности).

FAQ