Gonachkhir 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 7.210
№1 viesnīcas reitingā Dombaja
10.0 Numurs
8.0 apkalpošana
9.0 Tīrība
10.0 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
"Gonachkhir" - jauna, moderna viesnīca, eiropeiskā apdare ar oriģināliem dizaina risinājumiem, kas labvēlīgi atšķir viesnīcu no vairākām privātajām viesnīcām. Jūsu rīcībā ir bārs-restorāns, kas aprīkots ar modernu audiosistēmu un gaismas iekārtām, kā arī funkcionējošām 18. gadsimta klavierēm, biljards, pirts ar baseinu (2x4m), ekskursiju organizēšana (t.sk. 3 dienu ekskursija uz Krasnaya Polyana), transfērs, aprīkota vieta grilēšanai un šašlikiem. Instruktoru un gidu pakalpojumi. Slēpju, snovbordu, paraplānu noma (aprīkojums 2004, firmas "Vysshaya Liga" kolekcija). Slēpju glabātuve, žāvētājs. Apsargāta autostāvvieta. Organizēta piegāde uz pacēlājiem ar 12-vietīgu mikroautobusu. Viesnīca ir piecstāvu moderna kotedža "eiro" stilā un 3 stāvu ēka no ķieģeļiem un koka, kas savienota ar eju. Autonomā dzīvības uzturēšanas sistēma garantē pastāvīgu karstā un aukstā ūdens pieejamību.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viss, ko ANONĪ MS rakstī ja apskatā , ir MELOJUMI un konkurentu, ienaidnieku, pasū tī juma nolū kos. Nā c, mē s tevi gaidā m. Administrā cija. … Tomēr ▾ Viss, ko ANONĪ MS rakstī ja apskatā , ir MELOJUMI un konkurentu, ienaidnieku, pasū tī juma nolū kos. Nā c, mē s tevi gaidā m. Administrā cija.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Nā ca kopā ar ģ imeni brī vdienā s. Ar mazu bē rnu. Sā kumā bija jauki. No apkā rtnes daiļ avas, no tī rā kā gaisa......Bet tad..... Visbriesmī gā kā s ir negulē tā s naktis pē c visā m pastaigā m un izbraucieniem. … Tomēr ▾ Nā ca kopā ar ģ imeni brī vdienā s. Ar mazu bē rnu. Sā kumā bija jauki. No apkā rtnes daiļ avas, no tī rā kā gaisa......Bet tad..... Visbriesmī gā kā s ir negulē tā s naktis pē c visā m pastaigā m un izbraucieniem....Piedzē ries saimnieks lī dz trijiem č etriem naktī kliedza dziesmas zem karaoke un viņ š bija dziļ i Man vienalga, ka viesnī ca ir pilna ar cilvē kiem un visi ir nomodā viņ a ž ē lastī bas dē ļ . Izteikt piezī mes piedzē ruš ajam "dzī ves saimniekam" ir bezjē dzī gi. Un arī virtuve, it kā paš taisī ta....Bez garš as. No saldē tavas viss skaidri sasildī ts......Ē dinā š anas blokā netī rumi ir neticami (nejauš i ieraudzī ju ar acs kaktiņ u), saliekta , netī rs alumī nijs ! ! ! katli (visi zina, kas tie ir par kaitī gu pā rtiku, alumī nija traukus aizliegts lietot bē rnu iestā dē s, ē dinā š anas iestā dē s - ar Krievijas Federā cijas galvenā valsts sanitā rā ā rsta 2008. gada 23. jū lija rī kojumu N 45) Viena un tā pati persona mazgā trauki, grī das un tiek ņ emti par produktiem. Alva. Kur izskatā s sanitā ri epidemioloģ iskā stacija? ! Vā rdu sakot, tā di "sī kumi" stipri sabojā ja pā rē jo iespaidus [t/
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lieliska viesnī ca. Omulī gi, silti, tī ri. Laips personā ls. Viens mī nuss ir tā lu no troš u vagoniņ iem. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca. Omulī gi, silti, tī ri. Laips personā ls. Viens mī nuss ir tā lu no troš u vagoniņ iem.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Divas nedē ļ as atpū tā mies Gonač hirā ar bē rniem, man ļ oti patika mā jā s, bet Kalnos un tī ra gaisa un ū dens nebrī vē . Viesnī ca jauka un mā jī ga IESAKU! ! ! … Tomēr ▾ Divas nedē ļ as atpū tā mies Gonač hirā ar bē rniem, man ļ oti patika mā jā s, bet Kalnos un tī ra gaisa un ū dens nebrī vē . Viesnī ca jauka un mā jī ga IESAKU! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар 0000
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Labā kā VIESNĪ CA aizsargā jamā teritorijā Dombaja vasarā . Katru vasaru ī rē ju sev un saviem mī ļ ajiem trī s istabas uz visu vasaru un gadu neviens neslimo tī rs gaiss, skuju koku mež s, tī rs ū dens, peldē š anā s ezeros un GONAČ CHIR upē , ogas un sē nes ekoloģ iski tī rā aizsargā jamā teritorijā , izjā des ar zirgiem, pā rgā jieni pa daž ā diem DOMBAY marš rutiem un daudz kas cits padara mū su atvaļ inā jumu daudzveidī gu, bagā tu. … Tomēr ▾ Labā kā VIESNĪ CA aizsargā jamā teritorijā Dombaja vasarā . Katru vasaru ī rē ju sev un saviem mī ļ ajiem trī s istabas uz visu vasaru un gadu neviens neslimo tī rs gaiss, skuju koku mež s, tī rs ū dens, peldē š anā s ezeros un GONAČ CHIR upē , ogas un sē nes ekoloģ iski tī rā aizsargā jamā teritorijā , izjā des ar zirgiem, pā rgā jieni pa daž ā diem DOMBAY marš rutiem un daudz kas cits padara mū su atvaļ inā jumu daudzveidī gu, bagā tu. Un darbinieki GONACHKHIR viesnī ca ir ļ oti gā dī ga un dara visu, lai mē s justos kā mā jā s. PALDIES par komfortu un ē rtī bā m! ! ! Igors MASKAVA. Ziemā veselu mē nesi slē poju un snovoju, dzī voju tajā paš ā GONACHIRE, numuriņ i ē rti, ir viss vakara atpū tai: bā rs, pirts, biljards un draudzī ga personā la atmosfē ra.
ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир 9 ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир ФОТОГАЛЕРЕЯ Гоначхир ФОТОГАЛЕРЕЯ


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

«Гоначхир» - новая современная гостиница, европейская отделка с оригинальными дизайнерскими решениями выгодно выделяет гостиницу из ряда частных гостиниц.

К Вашим услугам бар-ресторан, оборудованный современной аудиосистемой и светотехникой, а также действующим пианино XVIII века, бильярд, сауна с бассейном (2х4м), организация экскурсий (в т.ч. 3-х дневная экскурсия на Красную Поляну), трансфера, оборудованное место для шашлыков и барбекю. Услуги инструкторов и гидов. Прокат горных лыж, сноубордов, парапланов (оборудование 2004 г., коллекция фирмы «Высшая лига»). Лыжехранилище, сушилка. Охраняемая автостоянка. Организована доставка к подъемникам на 12-ти местном микроавтобусе.

Отель представляет собой один пятиэтажный современный коттедж в стиле «евро» и 3-х этажный корпус из кирпича и дерева, соединены между собой переходом.

Автономная система жизнеобеспечения гарантирует постоянное наличие горячей и холодной воды.

Atrašanās vieta В заповедной зоне на развилке дорог Северный Приют — Домбай, у подножья гор на берегу реки Гоначхир, в 7 км от канатной дороги. «Гоначхир» — первая гостиница, которая встретиться у Вас на пути в Домбай.
Telpu apraksts

В гостинице имеется восемь 2-х местных номеров, два 3-х местных номера, четыре полулюкса и апартаменты на 3-м этаже. Во всех номерах имеются телевизоры, телефоны, балконы (не во всех номерах), теплые полы.

Ванные комнаты оборудованы импортной сантехникой и теплыми полами. Имеется два двухуровневые люкса с каминами трехкомнатный (130 кв.м.) с двумя спальнями и двухкомнатный (150 кв.м.). Санузлы в люксах оборудованы гидромассажными ваннами.

2-х местные 1-но комн. номера в «penthaus» - раздельные кровати, шкаф, две тумбочки, ТВ, балкон, с/уз и ванная комната на блок, холодильник (в холле). Вместимость 1-2 чел.

  • 2-х местные 1-но комн. номера с уд-ми - двуспальная кровать, шкаф, две тумбочки, ТВ, с/уз, ванная комната. Вместимость 2 чел.
  • 2-х местные 1-но комн. номера большей площади с доп. местом в «penthaus» – двуспальная кровать, шкаф, две тумбочки, ТВ, холодильник, журнальный стол, балкон. Вместимость 2-3 чел.
  • 2-х местные 1-но комн. номера большей площади с уд-ми – двуспальная кровать, шкаф, две тумбочки, ТВ, холодильник, журнальный стол, балкон. Вместимость 2-3 чел.
  • полулюкс 2-х комн. – двуспальная кровать, два раскладных кресла, диван, шкаф, две тумбочки, телефон, телевизор, холодильник, журнальный стол. В 21 номере имеется солярий с лежаками, столиком, минибассейном. Вместимость 3-4 чел.
  • этаж «penthaus» - состоящие из 4-х номеров, 3 санузла, имеется балкон-веранда с отличным видом. В наличии кровати, диваны, мягкая мебель, телевизор, холодильник. Вместимость 10-12 чел., из них 8 основных мест и 4 доп. мест на детей.
  • люкс 3-х комнатный двухуровневый (130 кв. м) с камином с двумя спальнями, в одной из спален турецкая баня. Санузел оборудован гидромассажной ванной, биде. Всего 2 номера.
  • люкс-апартамент 2-х комнатный (150 кв. м). Имеется 3 балкона, из спальни панорамный вид. Санузел оборудован гидромассажной ванной, биде.

  • FAQ