Atrakciju parks Winpearl Land

Vinpērlas zeme Nha Trang, Vinpērlu zeme
Vjetnama, Nha Trang
Novērtējums 7.3
10 Pamatojoties 4 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 12.2173, 109.242

Atrakciju parks Winpearl Land

Vinpērlas zeme Nha Trang, Vinpērlu zeme
Vjetnama, Nha Trang
Hon Che salā Nha Trang līcī 2006. gadā atklāts viens no lielākajiem Dienvidaustrumāzijas atrakciju parkiem Vinpearl Land, kas spēj piedāvāt izklaidi katrai gaumei: no trošu vagoniņa līdz diskotēkai 1000 cilvēkiem. Parkā var nodarboties ar vindsērfingu, klinšu kāpšanu, doties izbraucienos, skatīties filmas modernā kinoteātrī.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (4)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Lieliska atpū ta visai dienai! Jū s iegā dā jaties biļ eti, lidojat uz salu ar troš u vagoniņ u un apmeklē jat atrakcijas visas dienas garumā , ū dens atrakciju parku bez ierobež ojumiem. protams ir gara rinda, lai iegā dā tos biļ eti. bet tas ir tā vē rts! !
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2
Tie, kas bijuš i Disnejlendā vai lī dzī gos parkos, bū s garlaicī gi, atrakciju ir maz. Un milzī gi tū ristu pū ļ i. Tas ir lielā kais mī nuss. ī paš i sezonas laikā . Problē ma nav tik liela. stā vē t rindā uz kā du atrakciju vai ū dens slidkalniņ u, bet uzkā pt vai izkā pt no salas. Var izmantot funikulieri vai laivu, bet rindas gan tur, gan tur ir tā das, ka, ja paveiksies, noturē sies vismaz 2.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Es neiesaku ceļ ojumu aģ entū rā s iegā dā ties ekskursiju uz Vinpē rlu. Jū s lieliski nokļ ū siet pats, ietaupiet pienā cī gu naudas summu. Uz salas nokļ ū siet ar troš u vagoniņ u, kas atzī ts par garā ko pasaulē . Tā augstums ir 70 m virs jū ras lī meņ a. Pati sala ir milzī ga. Tajā galvenā uzmanī ba tika pievē rsta ū dens atrakciju parkam (20 ū dens slidkalniņ iem) un atrakcijā m.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Nha Trang pē rle pa labi. Lieliska vieta izklaidei uz visu dienu - kamē r nav spē ka trakot)))) Iesaku laicī gi stā ties rindā uz ragaviņ ā m!!! Kā das ir pludmales?
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Winpearl vagoniņš
Novērtējums 9.5 - 2 atsaukt
Vjetnama, Nha Trang
Transports
attālums: 1.8 km.
Uz kartes
Tri Nguyen akvārijs
Nav atsauksmju
Vjetnama, Nha Trang
Daba, Izklaide
attālums: 2.9 km.
Uz kartes
Okeanogrāfijas institūts
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Vjetnama, Nha Trang
Daba, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 3.1 km.
Uz kartes
Aleksandra Ersina muzejs
Nav atsauksmju
Vjetnama, Nha Trang
Muzeji
attālums: 4.1 km.
Uz kartes
Nha Trang katedrāle
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Vjetnama, Nha Trang
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 6.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu