Aluštas akvārijs

Labi
Novērtējums 10110

21 jūnijs 2015Ceļošanas laiks: 4 augusts 2013
Daž ā das Melnā s jū ras zivis, akvā rija zivis un daž i okeā na zivju veidi. Bē rnam (4 gadi) ļ oti patika zivs "Nemo", kuru viņ a redzē ja tikai multfilmā.
Krokodilus varē ja pabarot, kas arī ir ļ oti jocī gi, bet atgrū ž nepatī kamo sapuvuš ā s gaļ as smaku (acī mredzot tā pē c, ka telpa ir maza un š aura)
Kopumā - brī niš ķ ī gi.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu