Zooloģiskais dārzs Demidovā 12 mēneši

Zooloģiskais dārzs XII Misjaciva, Kijeva
Ukraina, Višgoroda
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 7.5
10 Pamatojoties 2 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 50.7372, 30.2974

Zooloģiskais dārzs Demidovā 12 mēneši

Zooloģiskais dārzs XII Misjaciva, Kijeva
Ukraina, Višgoroda
Zooloģiskais dārzs "12 mēneši" tika atklāts 2015. gadā un atrodas 40 km attālumā no Kijevas centra, starp Demidovas un Litvinovkas ciemiem. 16 hektāru platībā ir iežogojumi, kas uzbūvēti, izmantojot modernās tehnoloģijas. Zoodārzā var apskatīt vairāk nekā 100 dzīvnieku sugas, tostarp balto lauvu un lauvu, balto tīģeri, melno jaguāru, sarkano vilku, gepardus, pumas, Kamčatkas lāčus, dažādus pērtiķus, degunradžus un daudzus citus.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (2)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Š ovasar ģ imenes ar bē rniem beidzot uz XII mē neš iem nokļ uva zoodā rzā netā lu no Kijevas ciematā . Demidovs. Ļ oti jauki un izzinoš i tur pavadī ts laiks. Izrā dā s, ka arī ž irafē m patī k smaidī t. Bet tas viss tikai tā pē c, ka dzī vnieki tur ir ļ oti labi pieskatī ti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Zoodā rzs ir forš s, lielā ks un interesantā ks par Kijevu. Viss tiek darī ts kapitā li un ar prā tu. Dzī vnieku ir daudz, visi kopti, gandrī z visus var pabarot. Lieli, plaš i korpusi. Dzī vniekus var apskatī t gan iekš telpā s, caur stiklu, gan ā rā , aploku atklā tajā daļ ā . Š eit ir atpū tas zona, milzī gs rotaļ u laukums, liels restorā ns, saldē jums-dzē rieni-vati, milzī gs dī ķ is un Noiš vā nš teinas stila pils.
VIETAS TUVUMĀ
Pasākumu parks Glebovka
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Ukraina, Kijeva
Atpūta, Daba
attālums: 9.4 km.
Uz kartes
Lutežska placdarms
Nav atsauksmju
Ukraina, Kijeva
Stats
attālums: 15.2 km.
Uz kartes
Etnogrāfiskais muzejs Khutor Savky
Nav atsauksmju
Ukraina, Kijeva
Muzeji
attālums: 15.6 km.
Uz kartes
Rezidence Mezhhyhirya
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Ukraina, Višgoroda
Arhitektūra, Daba
attālums: 18.6 km.
Uz kartes
Slēpošanas komplekss Vyshgora
Novērtējums 1.0 - 1 pārskats
Ukraina, Višgoroda
Atpūta, Izklaide
attālums: 20.1 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu