Svētās Sofijas katedrāle

Svētās Sofijas muzejs, Ayasofya Müzesi, Hagia Sophia
Turcija, Stambula
Novērtējums 9.7
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 41.0086, 28.9799

Svētās Sofijas katedrāle

Svētās Sofijas muzejs, Ayasofya Müzesi, Hagia Sophia
Turcija, Stambula
Hagia Sophia - Dieva gudrība, Hagia Sophia Konstantinopolē, Hagia Sophia - kādreizējā patriarhālā pareizticīgo katedrāle, vēlāk mošeja, tagad muzejs; pasaulslavenais Bizantijas arhitektūras piemineklis, Bizantijas "zelta laikmeta" simbols. Šodien pieminekļa oficiālais nosaukums ir Hagia Sophia muzejs.
Bizantijas impērijas laikā katedrāle atradās Konstantinopoles centrā blakus imperatora pilij. Pašlaik atrodas Stambulas vēsturiskajā centrā, Sultanahmetas rajonā. Pēc tam, kad Osmaņi bija sagrābuši pilsētu, Sofijas katedrāle tika pārvērsta par mošeju, un 1935. gadā tā ieguva muzeja statusu. 1985. gadā Sv. Sofijas katedrāle, starp citiem Stambulas vēsturiskā centra pieminekļiem, tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Vairāk nekā tūkstoš gadus Svētās Sofijas katedrāle Konstantinopolē palika kā lielākā baznīca kristīgajā pasaulē – līdz pat Svētā Pētera katedrāles celtniecībai Romā. Svētās Sofijas katedrāles augstums ir 55,6 metri, kupola diametrs ir 31 metrs.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Man nepatī k, ja "bilde izskatā s pē c tū rista". Kad viss ir viltots un izpuš ķ ots. Jā , agrā k š ai moš ejai bija kulta nozī me. Bet tagad tas parā dā s kā orientieris, kā muzejs. Tajā nejutu tā laika trako enerģ iju un atmosfē ru. Iespē jams, to ietekmē ja kilometru garā rinda un paš bildes cienī tā ju pū ļ i. Iesaku apmeklē t Stambulas funkcionē još ā s moš ejas, kurp dodas vietē jie.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Katedrā le patieš ā m ir pā rsteidzoš a! Mē rogs, apdare, bet galvenais, kā vienuviet savijas kristieš u un musulmaņ u detaļ as, daž ā di bū vmateriā li un š ī s vietas vē sture kopumā. Domā ju, ka noteikti ir vē rts apmeklē t, bet ir neliela korekcija, lielajā zā lē š obrī d notiek rekonstrukcija un pa vidu smuki atrodas sastatnes (
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Sakot “lielā kais” vai “senā kais”, viņ i neviļ us mudina uz salī dzinā š anu, strī diem un vē lmi atspē kot. Ar ko salī dzina Sv. Sofijas katedrā li? Varbū t, tikai ar Svē tā Pē tera baziliku Romā , un, protams, viņ a pazaudē s š ā du salī dzinā jumu gan izmē ra, gan skaistuma, gan vē l jo vairā k garī guma ziņ ā. Liels paldies turkiem, ka viņ i nenolī dzinā ja kristieš u templi ar zemi, bet tikai pabeidza minaretus.
VIETAS TUVUMĀ
Seogukchesme josla
Nav atsauksmju
Turcija, Stambula
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Svētās Irēnas baznīca
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Turcija, Stambula
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Bazilikas cisterna
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Turcija, Stambula
Arhitektūra, Muzeji, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Stambulas Arheoloģijas muzejs
Nav atsauksmju
Turcija, Stambula
Arhitektūra, Muzeji, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Mozaīkas muzejs
Novērtējums 4.0 - 1 pārskats
Turcija, Stambula
Muzeji, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu