Side muzejs

Sides senās mākslas muzejs, Sides muzejs
Turcija, Sānu
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.0
10 Pamatojoties 5 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.7692, 31.3908

Side muzejs

Sides senās mākslas muzejs, Sides muzejs
Turcija, Sānu
Side ir lielākā arheoloģiskā teritorija Turcijā. Līdz šim lielākā daļa vērtīgo atradumu, kas dažādos laika periodos atklāti šīs pilsētas teritorijā, atrodas pilsētas muzejā, kas vienmēr ir gatavs iepazīstināt tūristus ar šiem apbrīnojamajiem eksponātiem. Liels skaits muzeja eksponātu tika atrasts 1947.-1967.gadā šīs senās pilsētas izrakumos Arif Mufid Mansel vadībā.
Unikāla kolekcijas sastāvdaļa ir bērnu sarkofāgi ar suņa attēlu, kas lūr pa durvīm, kas iemieso sirds salauztu māti, tauriņi un bezdelīgas – simbolisks bērnu nevainīgu dvēseļu tēls. Šeit var apskatīt arī bronzas Artemīdas statuju un Apollona galvu, kas izgatavota no balta marmora.
Muzeja pirmajā zālē atrodas helēnisma laika bruņubareljefi, romiešu laika altāris un saules pulkstenis. Otrajā telpā ir izstādīti romiešu laika rumpji. Trešajā zālē atrodas amforas, statujas, bareljefi, helēnisma perioda uzraksti, bet ceturtajā - kapenes, Atsena, Hermesa, Hidzijas, Apollona, ​​Nikes statujas, portreti un torsos.
Līdz mūsdienām ir saglabājušās sešpadsmit tūkstošu skatītāju amfiteātra paliekas, imperatora Vespasiāna statuja, Fortūnas templis, agora, strūklaka, romiešu pirtis (kurā pašlaik atrodas arheoloģijas muzejs), akvedukts un nekropole. saglabājies Sidē.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (5)
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Kopš.2017. gada septembra mē s atpū š amies Sidē . Seno pilsē tu ar dē lu apmeklē jā m patstā vī gi, pilsē tas muzejam garā m paiet nevarē jā m. Ieeja muzejā vienai personai maksā.10 Turcijas liras. Arheoloģ ijas muzejs ir ļ oti interesanta vieta. Š is muzejs ir plaš a artefaktu kolekcija, kas atklā ta izrakumu laikā . Š ī bagā tī gā ekspozī cija ir apskatā ma romieš u laikmeta veco pirts (terma) ē kā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Es esmu bijis Sidē tik daudz reiž u un nekad neesmu devies uz muzeju. Beidzot tur nokļ uva! Muzejs uz mani atstā ja milzī gu iespaidu, esmu ļ oti gandarī ts, ka tur nokļ uvu. Muzejs nav liels, romieš u pirts telpā s (termi). Oktobra sā kumā bija diezgan karsts, zā lē s darbojā s kondicionieri. Skats ir pā rsteidzoš s jau no paš a sā kuma - ieeja nelielā pagalmā - ar kolonnu paliekā m, bareljefiem, dekoriem.
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Lieliska vieta! Drupas vienkā rš i aizrauj elpu! Iesaku visiem š eit saglabā t senatnes garu. Drupu atraš anā s vieta ir tā da, ka pat pusdienlaikā nav karsts.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Agoras puse
Nav atsauksmju
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Amfiteātra puse
Novērtējums 9.5 - 6 atsauksmes
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Monumentāla strūklaka Nymphaeum
Novērtējums 8.5 - 2 atsaukt
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Apollona templis Sidē
Novērtējums 9.0 - 6 atsauksmes
Turcija, Sānu
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Sides tūrisma informācijas centrs
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Turcija, Sānu
Atpūta
attālums: 0.9 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu