Apollona templis Sidē

Labā stāvoklī
Novērtējums 6110

11 jūlijā 2015Ceļošanas laiks: 27 jūnijs 2015
Tā s ir vairā kas skaistas kolonnas un vairā kas akmeņ u kaudzes. Principā ir skaisti skati, lai sarī kotu brī niš ķ ī gu fotosesiju. Bet kā vē sturiska vieta, ko apmeklē t, tā ī paš i neinteresē .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu