Kapadokijas alu apmetnes

Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija
Turcija, Kapadokija
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 38.6483, 34.8448

Kapadokijas alu apmetnes

Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija, Kapadokija
Turcija, Kapadokija
Kapadokijas alu apmetnes ir valsts aizsargājams seno apmetņu komplekss, kas atrodas Turcijas centrā, netālu no Goremes. Unikālas pazemes pilsētas tika radītas daudzus gadsimtus, bet pirmo reizi tika atklātas tikai 19. gadsimta sākumā. Alu kompleksu veido sešas pazemes pilsētas, vairāki klintīs izcirsti klosteri un daudzas dažādas baznīcas. Kapadokijas tempļos ir saglabājies milzīgs skaits retu fresku, dažas no tām datētas ar 9.-11.gs. Klinšu patversmes izmantoja ne tikai mūki, bet arī citi iedzīvotāji. Kapadokijas alu apmetnes ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Iespaidi, kas tikko apmeklē ja citu planē tu. No Marmarisas devā mies uz 2 dienā m, ekskursija netika veikta caur gida starpniecī bu, sanā ca ļ oti lē ti, tikai 75$ ar nakš ņ oš anu vienai personai. Man ļ oti paveicā s ar gidu, viņ u sauc Baha, par viņ u ir tikai leģ endas, viņ am ļ oti patī k vē sture un lielā ko daļ u ceļ a viņ š mums visu izstā stī ja un atbildē ja uz mū su jautā jumiem.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
2019.  gada septembrī viņ a apmeklē ja Kapadokiju Turcijā . Mans sapnis bija lidot ar gaisa balonu pā ri skaistajiem skatiem š ajā apkā rtnē . Izlasot atsauksmes un runā jot ar vietē jā m tū risma aģ entū rā m, sapratu, ka vidē jā s izmaksas par lidojumu ar gaisa balonu ir 250 USD - nav lē ti, bet d. b. ļ oti iespaidī gi. Ceļ ojuma gids paziņ oja par izmaksā m 280 eiro! Viņ a atteicā s lidot, bet samaksā ja par pā rsē š anos uz skatu laukumu, no kura var redzē t, cik daudz gaisa balonu paceļ as gaisā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu