Olimpas pilsētas drupas

Olympus, Olympos drupas, Olympos Antik Kenti
Turcija, Alanja
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 2 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.3928, 30.4704

Olimpas pilsētas drupas

Olympus, Olympos drupas, Olympos Antik Kenti
Turcija, Alanja
Senās pilsētas drupas Likijā, netālu no Cirali ciema, 70 kilometrus no Antālijas.
Pilsēta ir stipri aizaugusi un diezgan slikti saglabājusies, salīdzinājumā ar citiem senajiem pieminekļiem ir mazāk kopta, taču tai ir sava seja. Vecā upes gultne, cietokšņa mūru paliekas, kolonāde, neliela teātra drupas (5000 skatītājiem), ar zaļumiem aizaugušas ēku paliekas.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (2)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Lieliska vieta. Tur var doties gan ar maziem bē rniem, gan vecuma cilvē kiem, gan sportistiem - un vispā r, visiem. Trases labas. Norā des parā dī s, kur atrodas interesantas vietas. Ir daudz soliņ u, tā pē c ir, kur atpū sties. Nu, gaiss ...jū s vienkā rš i nevarat to elpot - skujkoku eliksī rs !! ! Tiem, kas nezina vē sturi un neaizraujas ar arheoloģ iju, arī bū s interesanti un viss skaidrs, jo visur ir izkā rtnes ar aprakstiem turku un angļ u valodā.
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Olympos ir vē l viena vieta, ko vē rts apmeklē t senatnes cienī tā jiem, atpū š oties Antā lijas reģ ionā Turcijā . Š eit, zaļ umu ē nā , zila lī č a krastā , pleš as sena pilsē ta. Klī st pa tā s ielā m, iedomā jies, ka pirms simtiem gadu š eit dzī voja, mī lē ja, radī ja, cī nī jā s...Iespaidī gi!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Kimēras kalns
Novērtējums 7.0 - 3 atsaukt
Turcija, Kemera
Daba
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 4.5 km.
Uz kartes
Kleopatras līcis
Novērtējums 4.0 - 2 atsaukt
Turcija, Kemera
Daba, Pludmales
attālums: 10.4 km.
Uz kartes
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9 - 17 atsauksmes
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
attālums: 16.3 km.
Uz kartes
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8 - 8 atsauksmes
Turcija, Kemera
Daba, Transports
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 16.6 km.
Uz kartes
Olympos-Beydaglari nacionālais parks
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
attālums: 22.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu