Similānas salu nacionālais parks

bildes kā no Maldivu salām
Novērtējums 10110

4 maijā 2018Ceļošanas laiks: 18 aprīlis 2012
Fantastiskas skaistuma pludmales! Baltas koraļ ļ u smiltis, glancē ti pelē ki laukakmeņ i gar krastu, dzidrs tirkī zzils ū dens un smaragdzaļ as palmas! Puketā noteikti jā apmeklē , bildes iegū tas it kā no Maldivu salā m. No neē rtī bā m - lai vispirms tiktu daž as stundas ar mikroautobusu un pē c tam ar laivu. Varat doties ekskursijā ar nakš ņ oš anu - teltī , mā jā vai uz jahtas. Neņ em to teltī , lidojoš ā s lapsas no rī ta kliedz kā sagrieztas un sū das uz telts.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu