Karaliskā pludmale

Karalienes pludmale, Kraljeva laukums, Karalienes pludmale
Melnkalne, Svētais Stefans
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 2 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 42.2607, 18.8934

Karaliskā pludmale

Karalienes pludmale, Kraljeva laukums, Karalienes pludmale
Melnkalne, Svētais Stefans
Viena no slavenākajām un gleznainākajām pludmalēm Melnkalnē. "Tieši šī pludmale vienmēr ir bijusi iecienīta atpūtas vieta Dienvidslāvijas nomenklatūrai: no Aleksandra I Karageorgijeviča līdz Džozefam Brozam Tito.

Kopš 2007. gada tā ir iznomāta uzņēmumam, kas pārvalda salas-viesnīcas Sveti Stefan restaurāciju un izmantošanu. Tikai daļēji atvērts viesiem, kas nav viesnīcas viesi.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (2)
Apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s bijā m karaliskajā pludmalē.2021. gada septembra treš ajā dekā dē , pastaigas laikā no Sveti Stefan uz Budvu. Pludmale kļ uvusi brī va, izņ emti saulessargi, sauļ oš anā s krē sli un apkā rt nav infrastruktū ras (kafejnī cas, tualetes utt. ). Varbū t tā pē c cilvē ku tur praktiski nebija, bet skaistuma un vientulī bas cienī tā jiem vieta ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Pludmale tiek saukta arī par Milocer pē c ciemata nosaukuma. Pati pludmale ir stipri apmaksā ta: 2015. gadā par lietussargu un 2 sauļ oš anā s krē sliem 75 eiro (tā nav drukas kļ ū da), tā tad faktiski tā apkalpo Milocer Palace Hotel viesus. Blakus atrodas skaists parks, kas izplatī jies daudzos hektā ros ar daudzā m augu sugā m (ciprese, ķ irš u lauri, priedes), parkā valda brī niš ķ ī gs gaiss, un saulrietā paveras brī niš ķ ī gs skats no pludmales un blakus esoš ajiem akmeņ iem! Vakaros biež i staigā jā m pa Miloceru lī dz tumsai un pat pē c tā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Praskvicas klosteris
Nav atsauksmju
Melnkalne, Svētais Stefans
Arhitektūra, Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
Sveti Stefans
Novērtējums 9.1 - 8 atsauksmes
Melnkalne, Svētais Stefans
Izklaide, Stats
attālums: 0.6 km.
Uz kartes
Pludmale Bečiči
Nav atsauksmju
Melnkalne, Becici
Daba, Pludmales
attālums: 3 km.
Uz kartes
Svētā Nikolaja sala
Novērtējums 9.8 - 5 atsauksmes
Melnkalne, Budva
Atpūta, Daba, Pludmales
apmeklējums: Par brive
attālums: 3.9 km.
Uz kartes
Slāvu pludmale
Nav atsauksmju
Melnkalne, Budva
Daba, Pludmales
apmeklējums: Par brive
attālums: 4.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu