Sigirijas plato

jauks skats no augšas. jūs varat satikt pērtiķus
Novērtējums 10110

10 februāris 2019Ceļošanas laiks: 10 janvārī 2019
Iesaku neņ emt daudz ū dens, pē c spoguļ a sienas pie tī ģ era oap uz vietas ir ū dens. Iesaku paņ emt lī dzi cepumus, saldumus vai maizi vai augļ us, riekstus - ir pē rtiķ i, ar kuriem var pabarot
Labā k iet agri no rī ta pulksten septiņ os vai astoņ os, tad nav tik karsts.

Antons
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu