Rodas Akropole

Rodas Akropole
Grieķija, par. Rodas
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 1 atsaukt
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 36.4399, 28.2105

Rodas Akropole

Rodas Akropole
Grieķija, par. Rodas
Rodas Akropole atrodas pilsētas rietumu daļā – senas drupas ir izkaisītas gar Smita kalnu. Tas ir slavens ar senā Pythian Apollo tempļa drupām, kas datētas ar 2. gadsimtu pirms mūsu ēras, seno Pītu stadionu, kurā notika senās Apollonam veltītās spēles, un marmora oratorijas amfiteātri, kurā mācījies Cicerons. No tā paveras arī panorāmas skats uz pilsētu.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (1)
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Bija Grieķ ijā apmē ram. Rodā.2015. gadā . Kā vienu no pirmajā m ekskursijā m izvē lē jos Akropoli, jo man ļ oti patī k vē sture un viss, kas saistī ts ar senatni. Grupa bija maza, kas ir ļ oti ē rti – neviens nebija ī paš i trokš ņ ojoš s. Tika dzirdē ts viss, ko stā sta gide (meiteni sauc Irina, paldies viņ ai atseviš ķ i). Tā nu izstaigā jā m Akropoli, stā stī jā m par dibinā š anu, attī stī bas vē sturi un kā du vē rtī bu š ī vieta pā rstā v pasaules fondā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ieradā mies š eit ne nejauš i, gribē jā m apskatī t seno Grieķ iju, bet ī paš i neiepriecinā ja, jo ekskursija bija diezgan garlaicī ga. Š eit ir vē rts ierasties nevis pa dienu, bet tuvā k saulrietam, tad š ī vieta, manuprā t, kļ ū s pievilcī gā ka. Un skati ir skaisti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Rodas cietoksnis
Nav atsauksmju
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Stats
attālums: 1.4 km.
Uz kartes
Restorāns Sokrāta dārzs
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Rodas
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 1.4 km.
Uz kartes
Bruņinieku iela
Nav atsauksmju
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
attālums: 1.4 km.
Uz kartes
Kvestu spēle Rodas noslēpumi
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Rodas
Atpūta, Izklaide
attālums: 1.5 km.
Uz kartes
Rodas Arheoloģijas muzejs
Novērtējums 7.8 - 4 atsaukt
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Muzeji, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 1.6 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu