Krētas jūras akvārijs

Nekas īpašs
Novērtējums 8110

8 janvārī 2017Ceļošanas laiks: 10 septembris 2016
Mē s vairā kas reizes gā jā m uz akvā riju. Katram vienmē r ir savs č ips. Krē tā nav nekā ī paš a. Okeanā rijs Maskavā ir daudz labā ks
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu