Akvārijs Aquamir

Aquaworld Aquarium, Aquaworld Aquarium
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Novērtējums 9.0
10 Pamatojoties 6 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 35.3172, 25.3892

Akvārijs Aquamir

Aquaworld Aquarium, Aquaworld Aquarium
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Aquamir Aquarium ir dabas vēstures akvārija muzejs, kas dibināts 1995. gadā. Lielākā daļa tajā esošo dzīvnieku bija vai nu izglābti, vai bijušie mājdzīvnieki. Muzejs viņiem atjauno dabiskos dzīves apstākļus.

Atvērts no aprīļa līdz oktobrim.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (6)
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mazs un kompakts, ļ oti jauks akvā rijs. Atvediet š urp bē rnus, viņ i bū s laimī gi: ) Kontaktakvā rijs-terā rijs (bruņ urupuč i, iguā nas un citi rā puļ i) palika atmiņ ā un patika visiem maniem draugiem, un man, iespē jams, visvairā k.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Tikā m lī dz rī ta rā puļ u baroš anai, kas mums patika visvairā k. Vispā r akvā riju ir vē rts apmeklē t, nav slikti. Tač u nekas ī paš s nav gaidā ms.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Mazs, bet mā jī gs akvā rijs. Ieejas maksa maza, bet jautrī ba milzī ga: ) Droš i nā c š urp, ja esi kopā ar bē rniem, viņ i bū s sajū smā . Š eit viņ i vienkā rš i nelī p pie akvā rijiem un dzī vā m radī bā m, kurā m var pieskarties un ar kurā m fotografē t.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mazs akvā rijs, ja tā drī kst teikt, bet tas viņ am netraucē ja paņ emt savā atmiņ u tē tim savu atseviš ķ u failu. Labi pavadī ta stunda, baudī jums un sajū sma. Dzī vā s radī bas var sajust, nevis tikai skatī ties. Š eit ir lieliski.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Patika, ka var nobildē ties ar č ū skā m, iguniem un citiem rā puļ iem, laika posmā lī dz 16 stundā m var dabū t pabarot un vē rot procesu. Nepatika - pā rā k auksti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Atrodas netā lu no 2 stā vu lielveikala Chalkidi. . os (no tā - pa kreisi pa ceļ u). 6. biļ ete - pieauguš ajam. Biļ ete (ar Jū su parakstu un bez nodoš anas treš ajai personai) ir derī ga vē l 2 nedē ļ as no iegā des datuma. Vairā kas istabas ar lieliem un vidē jiem akvā rijiem, ir izeja uz terā riju. Redzē ju atvē rtus monitoru ķ irzaku bū rus, kas vienkā rš i gozē jā s "brī vajā " saulē .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Bārs Y.O.L.O.
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Baltā lauvas bārs
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 0.6 km.
Uz kartes
Star Beach ūdens atrakciju parks
Novērtējums 4.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Atpūta, Izklaide
attālums: 1.8 km.
Uz kartes
Lihnostatis brīvdabas muzejs
Novērtējums 9.0 - 6 atsauksmes
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 2.3 km.
Uz kartes
Baraki bārs
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 7.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu