Krētas botāniskais parks

Krētas botāniskais parks
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 35.4184, 23.9397

Krētas botāniskais parks

Krētas botāniskais parks
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Krētas botāniskais parks tika atklāts 2009. gadā, atrodas netālu no Hānijas un aizņem apmēram 20 hektāru platību. Botāniskajā dārzā var iepazīties gan ar vietējās floras un faunas paraugiem, gan subtropu un tropu klimata pārstāvjiem. Šeit aug tropu un augļu koki, citrusaugļu birzis, garšaugi un vīna dārzi, Brazīlijas piparu koki un avokado. Pie ieejas parkā atrodas neliels restorāns ar vietējo virtuvi, ēdiena gatavošanā izmantojot tajā pašā teritorijā audzētus bioloģiskos produktus.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š is parks mani pā rsteidza ar daž ā dā m koku sugā m, kas sadzī vo viena ar otru tik salī dzinoš i nelielā teritorijā . Š eit ir mandarī ni, un plū mes, un vī ģ es, un krū mi, un koki man nezinā mi "no pasakas", apauguš i ar sū nā m. Parks atrodas kalna nogā zē , tā pē c ir iespē ja apbrī not Krē tas skatus. Faunas mī ļ otā jiem parkā ir dī ķ is ar putniem un mini zoodā rzs.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Protams, ka ir skaisti. Protams, š eit augi ir iespaidī gā ki un vieglā k kopjami. Viņ i, varē tu teikt, ir mā jā s. Protams, parks lieliskā stā voklī var pā rsteigt pat visizsmalcinā tā ko apmeklē tā ju. Ļ oti ieteicams sauļ oties starp rī ta un vakara peldē m
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vienī gais parka mī nuss ir gandrī z pilnī gs ē nas trū kums (uzkrā j cepures), bet citā di - š ī ir maģ iska vieta! Apkā rt kalns, kas ir ne tikai skaists, bet arī funkcionā ls - pasargā dā rzus no vē jiem. Š eit ir augļ u koki un garš vielas (kas pā rsteidza un patika) un vienkā rš i skaisti augi. Super!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Vīna darītava Manousakis vīna darītava
Novērtējums 9.5 - 2 atsaukt
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Ražošana, iepirkšanās
attālums: 5.9 km.
Uz kartes
Nea Chora pludmale
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Pludmales
attālums: 12.2 km.
Uz kartes
Lihtentālas aleja
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
Vācija, Bādenbādene
Atpūta, Daba, Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 12.7 km.
Uz kartes
Laukums 1866
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Pieminekļi un pieminekļi
attālums: 12.7 km.
Uz kartes
Rainiera vārti
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Grieķija, par. Krēta – Hanija
Arhitektūra
attālums: 12.8 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu