Karaliskā pils

Karaļa pils, Palacio Real
Spānija, Madride
Kategorijas: Arhitektūra Madride
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 40.4179, -3.71428

Karaliskā pils

Karaļa pils, Palacio Real
Spānija, Madride
Karaliskā pils atrodas pilsētas rietumu daļā. Tā celta 18. gadsimta vidū. Milzīgajā pilī ir grezns interjers, ko rotā itāļu un spāņu meistaru freskas, flāmu gobelēni. Īpašu vietu ieņem seno ieroču kolekcija. Pie pils ir lielisks dārzs. Tagad Karalisko pili oficiālu svinību laikā izmanto Spānijas monarhi.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Manai sievai ļ oti patika, man patika 3 istabas. Lī dz paš ai pilij mums pagā ja apmē ram 3 stundas, es bū tu gā jis stundas laikā ))). Bet atdalī tā Armory ir tikai savstarpē js prieks! Tik bagā tī ga vē lo viduslaiku bruņ inieku bruņ u kolekcija vē l jā meklē ! Uzmanī bu, audio ceļ vedis piedā vā pat 3 iespē jas – no visdetalizē tā kā lī dz tekoš ai.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Apmeklē jot Madrides Karalisko pili, noteikti vē lē sities tur atgriezties vē lreiz, jo visu apbraukt un uzreiz detalizē ti izpē tī t pili vienkā rš i nav iespē jams! Atrodoties tur, jū s jutī sieties Spā nijas vē stures majestā tiskā perioda atmosfē rā , kad tā bija varena valsts uz pasaules kartes, kurai bija milzī gas kolonijas Amerikā un visā pasaulē . Pati pils ir lī dzī ga franč u Versaļ ai, tač u pieticī gā ka.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š o pili apmeklē ju pirmo reizi, un mani pā rsteidza tā s izmē rs un š arms. Š eit var doties ar bē rniem, labi gidi stā sta interesantu pils vē sturi. Ja bū s iespē ja, apmeklē š u vē lreiz.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Plaza de Oriente
Nav atsauksmju
Spānija, Madride
Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Almudenas katedrāle
Nav atsauksmju
Spānija, Madride
Arhitektūra, Reliģija
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Karaliskais teātris
Nav atsauksmju
Spānija, Madride
Arhitektūra, Teātri un mūzika
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Plaza de la Villa
Nav atsauksmju
Spānija, Madride
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
Sanmigelas tirgus
Nav atsauksmju
Spānija, Madride
iepirkšanās
attālums: 0.5 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu