Bārs Roze un kronis

Vienkārši labs bārs
Novērtējums 10110

9 augusts 2015Ceļošanas laiks: 4 jūlijā 2015
Ļ oti draudzī gi un sabiedriski saimnieki - Anne-Marie un Albert. Garš ī gs dzē riens, labi burgeri, daž ā di kokteiļ i. Nā c iekš ā , š eit ir omulī gi.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu