Meskīts

Kordovas katedrāles mošeja, Mezquita
Spānija, Kordova
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 37.8789, -4.77939

Meskīts

Kordovas katedrāles mošeja, Mezquita
Spānija, Kordova
Meskīts, agrāk mošeja, tagad Romas katoļu katedrāle, ir izcilākais Omeijādu dinastijas piemineklis. Katedrāles mošeja celta 8. gadsimta beigās, tā atrodas pilsētas centrā, blakus Gvadalkiviras upes krastmalai. Meskita ir pazīstama ar savām dubultajām arkām un kolonnu galerijām, kas izgatavotas no marmora un oniksa. Mošeja ir bagātīgi dekorēta ar zeltītām lūgšanu nišām, akmens rakstiem, lustrām un lampām. 1236. gadā Kordovu atkaroja kristieši, un mošeja tika iesvētīta par kristiešu templi. Līdz 18. gadsimtam templis tika pārbūvēts, tika veiktas izmaiņas. Musulmaņu minarets tika pārvērsts par torni, tika pabeigtas kapelas un tika iekārtots apelsīnu dārzs.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Apmeklē ja ekskursijas laikā ! Pā rsteidza interjers un krā sas. Ļ oti kompetenta gides Marijas runa bija virspusē. Ā rē ji ē ka iespaidī ga, masivitā te, varenī ba. Fotografē ts ar visā m durvī m!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vairā k nekā.1000 kolonnu no jaš ma, oniksa, marmora un granī ta. Pirmā s kolonnas tika ņ emtas no tempļ a, kas š ajā vietā pastā vē ja agrā k, kā arī no citā m romieš u celtnē m. Jauninā jums bija dubultā s arkas, kas atbalsta jumta milzī go svaru, vienlaikus radot gaisī gu telpu tuksnesī ar palmā m ieskautai oā zei. Ū dens, palmas, apelsī ni – kas gan var bū t vē lamā ks tuksneš a bē rniem.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
š ī ir neapš aubā ma Kordovas vizī tkarte, kā arī viens no spilgtā kajiem apskates objektiem visā Andalū zijā . Mezquita ir lielā kā moš eja, kas uzcelta Eiropā , un viduslaikos tā tika uzskatī ta par otro lielā ko moš eju pasaulē . Turklā t Kordovas moš eja kopumā tiek atzī ta par Spā nijas grandiozā ko un skaistā ko moš eju, kas mantota no mauru perioda. Tā s nozī mi un grandiozitā ti nevar pā rvē rtē t, jo tieš i Kordova 10.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
romiešu tilts
Novērtējums 2.0 - 1 pārskats
Spānija, Kordova
Arhitektūra, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Santa Maria de la Esperanza Macarena bazilika
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Spānija, Seviļa
Arhitektūra, Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 119 km.
Uz kartes
Pilāta nams
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Spānija, Seviļa
Arhitektūra, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 119.4 km.
Uz kartes
Lietussargs Metropol
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Spānija, Seviļa
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Izklaide, Restorāni, kafejnīcas
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 119.6 km.
Uz kartes
Santakrusas apgabals
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Spānija, Seviļa
Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 119.8 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu