Nogrimis kuģis Thistlegorm

SS Thistlegorm
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 27.8157, 33.9208

Nogrimis kuģis Thistlegorm

SS Thistlegorm
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Thistlegorm vraku 1940. gada aprīlī uzbūvēja britu kompānija Thompson & Sons. Šis kuģis pārvadāja aprīkojumu un pārtiku, kuģojot uz ASV, Argentīnu un Rietumindiju. Otrā pasaules kara laikā vācu lidmašīna, izmetot čaulu, nogremdēja kuģi Sarkanajā jūrā. 1955. gadā to pirmo reizi atklāja Žaka Īva Kusto zinātniskā ekspedīcija. Mūsdienās Thistlegorm vraks ir populāra niršanas un niršanas vieta.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Nesen atpū tā mies Ē ģ iptē un paveicā s nokļ ū t Thistlegorm, emocijas vienkā rš i neaprakstā mas! Skaistums! Gars tika pā rtverts un š ī sajū ta nemazinā jā s visas ekskursijas laikā. Kopumā iesaku visiem, než ē lojiet naudu un noteikti apmeklē jiet š o vietu!
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Nopirkā m ekskursiju un devā mies apskatī t skatus! Vā rdos nevar aprakstī t š o skaistumu, tas ir jā redz. Lī dz paš am kuģ im nepiepeldē jā m....laikam tas nav iespē jams. Pirmais padoms ir paņ emt lī dzi snorkelē š anas masku, kas ir labā k piemē rota visai sejai, un ū densizturī gu vai vakuuma apvalku tā lrunim, lai fotografē tu zemū dens pasauli.
VIETAS TUVUMĀ
Ras Mohammeda nacionālais rezervāts
Novērtējums 8.5 - 12 atsauksmes
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Atpūta, Daba
attālums: 33.8 km.
Uz kartes
Rifs Jolanda
Nav atsauksmju
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Atpūta, Daba
apmeklējums: Par brive
attālums: 34.7 km.
Uz kartes
Šarm eš Šeihas vecais tirgus
Novērtējums 5.9 - 10 atsauksmes
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
iepirkšanās
attālums: 36 km.
Uz kartes
Terrasina pludmale
Novērtējums 7.0 - 2 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Daba, Pludmales
attālums: 36.9 km.
Uz kartes
Halas pludmale
Novērtējums 5.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Pludmales
attālums: 37.1 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu