Šarm eš Šeihas vecais tirgus

Skaists
Novērtējums 10110

5 jūlijā 2015Ceļošanas laiks: 30 augusts 2014
Ja prot kaulē ties, tad š eit var nopirkt kaudzi jebkā du suvenī ru gruž u par diezgan pieklā jī gā m cenā m. Ļ oti krā saina vieta) Man patika š eit apmeklē t.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu