Al Sahaba mošeja

Lieliska vieta
Novērtējums 9110

25 aprīlis 2019Ceļošanas laiks: 20 marta 2019
Ja jū s netraucē citas aktivitā tes Š arm eš Š eihā , tad š ī vieta ir ļ oti vē rta. Fotogrā fijas skaistas, blakus tirgus un ....svaigs spieķ is; ))) Vā rdu sakot - ir iespē ja, noteikti nā c ciemos!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu