Sinaja kalns

Interesanti VISIEM!!!
Novērtējums 10110

4 marta 2016Ceļošanas laiks: 3 marta 2016
Ekskursija – svē tceļ ojums. Vienī gais brī dinā jums ir tas, ka bē rnus nav iespē jams ņ emt lī dzi, jo viņ i fiziski nevarē s tur tikt !! ! Un pats galvenais, neejiet pa vieglo ceļ u - tas nav interesanti!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu